1944 – Genopførelsen af Kolding Teater

Konkurrence mellem byens arkitekter

Nu lysner det for arkitektkonkurrencen om genopførelsen af Kolding Teater og eventuel modernisering af Industriforeningens forbygning. Sekretæren i Akademisk Arkitektforenings Konkurrenceudvalg, arkitekt Ole Wanschler, København, har i disse dage haft en forhandling med de interesserede parter i Kolding. Han går nu i gang med at udarbejde enkelthederne i programmet for konkurrencen. Dette program skal godkendes af dommerkomiteen, hvorefter konkurrencen formentlig vil kunne udskrives om fjorten dage. Arkitekterne får derefter en fem ugers frist til indsendelse af forslag. Kun byens arkitekter kan deltage i konkurrencen, og der udsættes tre præmier på henholdsvis 1.500, 1.250 og 1.000 kr.

Dommerkomitéen, der skal tage stilling til projekterne, består af borgmester V. Juhl og redaktør Søren Jensen som Byrådets repræsentanter, stadsingeniør C. A. Lassen, kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens, og arkitekt Gunnar Quist, Fredericia, som repræsentanter for henholdsvis Akademisk Arkitektforening og Dansk Arkitektforening, og brandinspektør Johs. Back, installatør H. Overbeck og direktør V. Christiansen som Industriforeningens repræsentanter.

Kilde: Kolding Folkeblad, 27. januar 1944.

1942 – Ny brandstation med fast døgnvagt?

Planer om at bygge den ved Sydhavnen – engang

Vi mødte i går eftermiddags brandinspektør Bach, da han var på vej hjem fra et brandkommissionsmøde.

“Man fortæller mig, at ‘Socialen’ skriver noget om en ny brandstation”, siger Bach, “men det har slet ikke noget på sig – i hvert fald er det alt for tidligt at skrive noget om den. Redaktør Søren Jensen hørte mig veksle nogle bemærkninger med Elling, men meget længere var sagen dengang heller ikke kommet. Jeg vil helst, at sagen ikke omtales – og jeg er meget forbavset over, at det er sket – men da det nu alligevel er sket, så skal jeg fortælle Dem, hvorledes sagen ligger”.

“Foreløbig er der ikke engang bevilget penge til forarbejderne, som arbejdstegninger etc., men på brandkommissionsmødet besluttede vi at indgå til Byrådet med et forslag om at få bevilget de nødvendige penge til planens udarbejdelse for bagefter at kunne fremlægge sagen. Vi har længe trængt til en udvidelse, og borgmesteren har udset sig en plads ved inderhavnens sydside. Når nu pengene er bevilget til udarbejdelse af projektet, vil vi gå i gang med de planer, vi har.”

Hvad går den ellers ud på?

“Blandt andet kan vi indvinde 4 lejligheder, hvis vi kan komme til at realisere dem. Det er nemlig meningen, at vi skal have fire faste brandvagter, ikke sådan at forstå, at de ikke må vige fra stationen døgnet rundt, men det skal være fire småhåndværkere, der kan have deres værksted og virksomhed opad brandstationen – således som man har det f.eks. i Vejle.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. oktober 1942