1943 – Storslaget i fuld gang langs hele Østfronten

Frostvejret har givet de tung våben nye muligheder

Berlin, tirsdag, STB.

Storslaget er i fuld gang igen langs hele den langstrakte Østfront, efter at det indtrådte frostvejr atter har gjort jorden hård, og vejforholdene på ny tillader de umådelige tilførsler som kæmpeslaget ikke kan være foruden.

Med disse ord karakteriserede Wilhelmstraßes militære talsmand mandag eftermiddag overfor den udenlandske presse den øjeblikkelige situation på Østfronten, idet han særlig understregede, at vejrforandringen især havde givet panservåbnet nye chancer, efter at disse igen kunne køre frem ad de frosne veje. I hvor høj grad panservåbenet atter var kommet til indsats, fremgik, tilføjede talsmanden, af det store antal ødelagte panservogne og tanks, således som det fremgik af dagens værnemagtsberetning.

Ifølge den situationsskildring, som talsmanden derefter fremsatte, er nye sovjetrussiske angreb i gang i Nikopol-området og øst for Vitbsk, mens de hårdnakkede russiske gennembrudsforsøg i Nevel-området fortsættes. Som bemærkelsesværdigt fremhæves, at det store tyske modangreb, der hidtil har været iværksat i Shitomir- og Korosten-områderne, nu er blevet flyttet til Kirovograd-egnen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. december 1943.

1943 – Rommels inspektion af anlæg i Danmark

Den står i forbindelse med hele den militære i situation efter Teheran-konferencen

Generalfeltmarskal Rommels besøg i Danmark gav i dag anledning til en forespørgsel i Wilhelmsstrasse. Den tyske militære talsmand svarede på spørgsmålet, af arten af generalfeltmarskallens Danmarksbesøg jo egentlig tydeligt nok fremgår af det udsendte officielle communique, som siger, at det drejede sig om en specialopgave. Denne opgave står i med hele den militære situation, som den foreligger efter Teheran-konferencen.

Den tyske militære ledelse regner med en invasion fra vestmagternes side ud fra den betragtning, at russernes store sommer- og efterårsoffensiv ikke har ført til den tyske forsvarsmagts ødelæggelse, og at de allierede derfor sikkert i den fortsatte kamp mod Tyskland må hjælpe Rusland ved på en eller anden måde at oprette den ofte begærede anden front. Man udvikler videre, at Italien ikke vil forslå i denne sammenhæng, da Moskva ikke anerkender fronten i Italien som en anden front. Man må altså være forberedt på, at den vil blive forsøgt oprettet et andet sted. Generalfeltmarskal Rommels inspektionsrejse til Danmark betyder ikke, at den tyske militærledelse venter en invasion på dansk område, men slet og ret – tilføjer den militære talsmand- at ledelsen forbereder sig på alle muligheder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 12. december 1943.

1942 – En tysk erklæring om situationen i Danmark

Hændelser, der er egnet til at forstyrre atmosfæren og få virkninger på en eller anden måde

Berlin (RB).

Med hensyn til de i udlandet udbredte rygter, som vil vide, at der er sket en tilspidsning af situationen i Danmark, viser man i kompetente tyske kredse den største tilbageholdenhed, men lader dog skinne igennem, at faktisk forløber i Danmark ikke alt således, som man skulle have ventet på baggrund af den yderst korrekt holdning, som alle tyske instanser i Danmark viser – en holdning, som endog gentagne gange er blevet anerkendt af den fjendtlige presse.

I Wilhelmsstrasse giver man udtryk for den opfattelse, at den i enhver henseende mønsterværdige optræden af de i Danmark stående tyske tropper såvelsom af alle derværende tyske militærinstanser og myndigheder ikke har kunnet give anledning til nogen som helst klage, men at visse danske kredse åbenbart har misforstået denne indstilling og troet, at de kan tillade sig en hel del. I denne forbindelse antydes hændelser, som er bekræftet af øjenvidner, og som tillader at drage slutninger om, at visse danske kredse har en bedømmelse af situationen, som må forekomme mærkeligt indskrænket. Fremfor alt har det, efter hvad man her erklærer, gjort et meget dårligt indtryk, at de danskere, der mod øst har sat deres liv ind som frivillige i kampen mod bolshevismen, ved deres hjemkomst er blevet mødt uden agtelse, men ringeagt og endog med spot. Sådanne hændelser er, fremhæver man her, egnet til at forstyrre atmosfæren og få virkninger på en eller anden måde. I øvrigt afholder man sig i kompetente tyske kredse fra at beskæftige sig nærmere med de mange gisninger, som er udbredt i udlandet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. oktober 1942.