1943 – Eltang D.K.B. og Eltang Luftværnskolonne

holdt i søndags en træningsøvelse. Hovedformålet var især at give D.K.B.’s forplejningskorps lejlighed til træning. Men sideløbende hermed og for at danne baggrund holdt luftværnskolonnen en privat brandøvelse hos gårdejer Sommer med afstivning og ambulancetjeneste under ledelse af bestyrer Andersen og gårdejer Chr. Dahl. Imens lavede D.K.B.erne, hvis formand er fru Dahl, i gårdejer Chr. Dahls køkken og bryggers mad på kraft, og gårdens lade forvandledes til spisesal med lange borde.

Man forestillede sig nemlig, at Eltang By skulle evakueres, og efterhånden bænkedes ved bordene over hundrede mennesker. Menuen lød på suppe og oksekød i krydset sauce formedelst 1. kr. 25 øre pro persona. Oven i handelen vankede endda en dejlig kop kaffe. Om travlheden får man et indtryk ved at høre, at der alene af suppeboller skulle laves 3.500.

Bestyrer Andersen takkede gårdejer Chr. Dahl og frue for deres velvilje og ulejlighed. Og så havde man i øvrigt et hyggeligt samvær med højt humør. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. oktober 1943

1943 – Danske Kvinders Beredskab

Samtidig med mærkesalget i morgen i anledning af Luftværnsdagen uddeler D.K.B.-kvinderne en lille fiks tryksag, hvorigennem organisationen henvender sig til de kvinder, som kunne tænkes at ville øve en indsats i det civile luftværns tjeneste, om at slutte sig til D.K.B. Der er brug for kvinder til luftværnstjeneste ved hospitaler, hjemmesygepleje, forplejningstjeneste, spædbørnspleje og opsyn med børn i alle aldre, endvidere som vagter i offentlige tilflugtsrum, telefon- og meldetjeneste o.m.a. Overalt i landet har tusinder af kvinder stillet sig til rådighed for myndighederne genne D.K.B., men det er stadig for få, også i Kolding, og D.K.B. venter derfor, at endnu flere kvinder melder sig. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. maj 1943.

1941 – Kolding Arbejdsherberg

Bestyrelsen for Kolding Arbejdsherberg, Låsbygade 106, har vedtaget at ophøre med at føre arbejdsherberget videre under den hidtidige form, da forudsætningerne, bl.a. ved spærrezonens indførelse, må siges at være bristede så at man ikke på det tidligere grundlag kan henvende sig til byens borgere om støtte på samme måde som hidtil. Imidlertid vil Arbejdsherbergets virksomhed blive fortsat på samme sted og under samme bestyrers ledelse, men under andre former, således at der udstedes arbejdsbilletter, som kan købes af interesserede, og de tilrejsende, som søger ophold på Arbejdsherberget, kan da ved aflevering af sådanne billetter få gratis forplejning.

Bestyrelsen retter en tak til byens borgere for bidrag og støtte på forskellig måde gennem de forløbne år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. september 1941.