1940 – En smuk film

I mandags (7. april 1940) afholdtes der i Grindsted Missionshus et møde, hvor der blev fremvist en “smuk film” om det arbejde, som udføres af Kirkens Korshær. “Filmen var meget smuk, og der vistes en række flimrende farvelagte naturoptagelser fra landets skønneste egne“.

Mødet blev ledet af frosserer T. C. Ochlensläger, derudover talte sekretærene Kaj Poulsen og Løndorff fra København. Til slut var det pastor Sadolin, der afsluttede mødet.

Iøvrigt kan fra Grinsted meddeles at butikkerne i går(9. april 1940) meldte udsolgt for mørklægningspapir en halv time før lukketid, alligevel var mørklægningen i byen dog fuldt effektiv. Også børnene fra Grindsted skole fik i går fri ved middagstid, i dag er skolegangen igen normal.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 10. april 1940

1940 – Grindsteds Museumsforenings Finlandsmøde

Grindsteds Museumsforenings havde i torsdags (1. februar 1940) indbudt til Finlandsmøde på Grand Hotel i Grindsted. Det var foreningens formand, amtrådsmedlem L. P. Jensen som bød forsamlingen velkommen, derefter fik skolebestyre Futtrup fra Grindsted ordet, han holdt et foredrag om Finland og sagde bl.a.

Efter den tyske racelæres principper, så er finnerne ikke et nordisk folk, men derimod et folk, som er kommet langt inde fra Asien, hvorfor de over Centraleuropa er vandret til Finland. I Finland har finnerne været udsat for tryk østfra helt fra det 12. århundrede. De afviste trykket og selv om folket var uhyre fattigt, så beholdt de frimandskår frem for at bøje sig ind under noget åg.

Studere man finsk historie … viser det sig, at finnerne har fået påvirkning fra vest og ikke fra Rusland. Kristenkommen kom først som den græsk-katolske, men siden som romersk-katolsk i lighed med de øvrige skandinaviske lande. Da reformationen kom, skete det på samme måde i Finland som i det øvrige Skandinavien. Det beviser, at Finland har fællesskab med Norden.

… Finland er gennem nordisk samarbejde levet ind på siden af os, vi skal huske, at landets nordiskhed er bevist ved det kulturelle fællesskab.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 3. februar 1940

1940 – Støtte til Finland fra Grindsted

En del foreninger er i Grindsted gået sammen om at arranger et stort Finlandsmøde den 15. februar 1940, hvor man håber at kunne få professor Felix Iversen fra Helsingfors, til at tale ved mødet. Indtil videre vil der være tre talere på mødet, pastor Sadolin, amtsrådsmedlem og grosserer L. P. Jensen og sognerådsformand for bankbestyrer Jensen. På mødet vil der være indsamling, som skal gå til Finlandsindsamlingen.

Fra samme egn kan meddeles at torsdag den 8. februar 1940 vil Billund Skytte- Gymnastik- og Idrætsforenings dilettanter opfører teaterstykket ”En stedfader” i Billunds Forsamlingshus, hvor dilettanterne tidligere har spillet samme teater, denne gang skal indtægterne gå ubeskåret til Finlandsindsamlingen.

To unge arbejdere i Grindsted har meldt sig som frivillige til Finland. Der er tale om Arne Sørensen, Vestervang, og Egon Nielsen.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 3. februar 1940

1940 – 60 kg uld til Finland

Der er blevet sænket 60 kg uld til Andelsklædefabrikken i Grinsted, donationen kommer fra N. Christensen, Tagelund Fiskeri i Bindeballe. Ulden, der har en værdi af omkring 500 kr., skal gå ubeskåret til Finlandsindsamlingen.

Den 27. januar afholdt Arbejdsmændenes Fagforening i Hejnsvig generalforsamling, hvor man ligeledes gav et støtte beløb på 75 kr. til Finlandsindsamlingen.

Kilde: Kol. Socialdemokrat, 29. januar 1940

1940 – Arbejdsmændene i Grindsted støtter Finland

Den 8. januar 1940 afholdt Arbejdsmændenes Fagforening i Grinsted ekstraordinær Generalforsamling på Hansens Hotel. Det var særligt dyrtids ordninger, som mange var kommet for at høre om.

På mødet oplyste formanden bl.a. at bestyrelsen havde drøftet muligheden for at lave en indsamling blandt medlemmerne, til fordel for “det så hårdt ramte Finland“. Det vedtoges enstemmig at lave indsamlingen.

Kilde: Arbejdsmændene i Grindsted foretager indsamling til Finland, 11. januar 1940, Kolding Socialdemokrat, side 5

1939 – Elektrisk Drift på Grindsted Mejeri

Bestyrelsen for Grindsted Andelsmejeri afholdte den 23. oktober 1939 ekstra ordinær generalforsamling, hvor der blev fremlagt forslag omkring overgang til elektrisk drift af mejeriet. Efter forhandling blev de fremmødte enige om at bestyrelsen skulle gå videre med forslaget.

Fra mælkekuskene var der kommet en henstilling om ekstra tillæg til kørslen, fordi korn til hestene og benzin til bilerne var steget. Dette blev udskudt til den ordinære generalforsamling til vinter.

Kilde: Elektrisk Drift på Grindsted Mejeri, 24. oktober, Kolding Folkeblad