1944 – En førerplads, Kolding gerne skulle beholde

Børnebespisningen i Kolding begynder i morgen, torsdag efter juleferien atter bespisningen af de 7-800 børn fra småkårshjem, som daglig kommer for at få et måltid varm mad.

Vinteren strænges og jo mere tiltrængt bliver det daglige varme måltid mad. Hvor sygdom og anden nød har til huse, kan det knibe at skaffe børnene tilstrækkelig mad, særlig af god, sund og varm mad, som serveres i børnebespisningens lokaler. Det er ingen luksus, men det er nærende mad, børnene får, og der skal mange penge til, 2.300 kr. daglig.

Gennem 46 år er bespisningen opretholdt udelukkende ved frivillige bidrag, hvilket ikke har sidestykke noget sted i landet. Denne særstilling med hensyn til godgørenhed og hjælpsomhed skulle Kolding gerne vedblivende kunne indtage, og derfor har børnebespisningens bestyrelse – som det sås i går – på ny henvendt sig til byens borgere, og i øvrigt alle, der forstår betydningen af dette gode arbejdes opretholdelse om at støtte sagen.

Det administreres billig og ved at give 28 øre, kan man sikre et barn et måltid varm mad. 2 kr. giver varm mad til et barn i 7 dage, 5 kr. i 18 dage, 10 kr. i 35 dage, og 35 kr. varm mad til et barn hele vinteren igennem. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1944.

1943 – Børnene må ikke savne varm mad

Giv et bidrag til børnebespisningen!

Den kolde vintertid er nu begyndt. Den isnende luft mærkes gennem tøjet, hvis man ikke er klædt godt varmt på. Mange børn i Kolding går og fryser, og det er derfor af største vigtighed, at de i hvert fald får ét måltid varm mad om dagen. I mange hjem er det af forskellig årsager så som så med det varme daglige måltid, men i Børnebespisningen giver man hver dag et varmt og nærende måltid mad til alle de børn, som kommer der.

Kære læser, De skulle se, hvor glade børnene er for denne dejlige varme mad. Små frossenpinde, som var ved at tabe modet, kvikker op og blive livlige og godt tilfredse med livet. At se de små, glade og veltilfredse barneansigter er rigelig valuta for de penge, det koster at holde Børnebespisningen i gang. Som eneste sted i landet foregår Børnebespisningen helt ved privat hjælp. Denne særstilling skulle Kolding gerne vedblivende kunne bevare. Men det gøres kun ved borgernes hjælp. Lad os derfor alle hjælpe med til, at Børnebespisningen får de nødvendige midler. Der er daglig ca. 800 munde at mætte. Det koster noget. Alting er jo bleven dyrere. Nu nærmer vi os julen. Lad os hver især yde vort bidrag til at børnene ikke i denne glade og forventningsfulde tid skal mangle den nødvendige opkvikning, som det daglige varme og nærende måltid er. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. december 1943.

1943 – Børnebespisningen på Sdr. Vang

24.419 børn har spist på skolen

I går eftermiddags holdtes der en lille afslutningsfest på Sdr. Vang Skolen for vintersæsonens børnebespisning. Det assisterende lærerpersonale, køkkenpersonalet og de hjælpsomme unge “opvartningspiger” fra Riis Toft Skolen deltog tilligemed repræsentanter for Kolding Byråd. Overlærer H. A. Hansen redegjorde for sæsonens forløb. Bespisningen var begyndt i novbr. måned, men om søndagen havde ingen bespisning været, da der om søndagen erfaringsmæssigt, kun kom meget få børn. Nu kunne derfor også personalet få en ugentlig fridag. Til gengæld havde man fået adskillige flere søgnedage, idet man fortsat bespisningen til den 16. maj, mens man tidligere plejede at holde op i april. Der var dog den sidste måned kommet for få elever til måltiderne, så man overvejede til næste år at begynde noget tidligere i stedet for.

Af statistikken fremgik det, at den ret, der var serveret oftest, var kærnemælksvælling, der havde stået på spisekortet 24 gange i løbet af sæsonen, øllebrød var serveret 18 gange, gule ærter 3 grønkålssuppe 6, lobescowes 5 og kartoffelgrød med flæsk også 5 gange. 7 dage havde man kunnet servere restmad – intet går til spilde ved børnebespisningen. Der havde været spisning 133 dage og der var bespist 24.419 børn, hvilket svarer til 184 børn pr. dag. Det er lidt mindre end sædvanlig gennem de sidste år, og man har spekuleret lidt over, hvad årsagen kan være hertil. Muligvis har den mildere vinter gjort sit til det, men på den anden side kan en større beskæftigelsesgrad i kvarteret også have gjort sit. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1943.

1942 – 110.494 børn blev i år bespist i Kolding Børnebespisning

Vi omtalte i går de to afslutningsfeter for Børnebespisningen i Kolding, henholdsvis på Sdr. Vang Skolen i forgårs og på Pigeskolen i går. Af formandens, Frands Sørensens tale fremgik det, at det var det 45. år med børnebespisning, idet institutionen blev stiftet i 1897 og siden har været opretholdt udelukkende ved frivillige bidrag.

Der har i været bespisning i 143 dage, det var jo en lang og streng vinter, og på Pigeskolen har der spist 76.772 børn i den forløbne sæson mod 63.786, hvilket er 12.986 flere. På de to skoler tilsammen har der spist 110.494 mod 106.350 sidste år, altså 4.144 flere.

Af menuen kan det nævnes, at der 21 gange har været serveret øllebrød, vandgrød og kærnemælkssuppe, 19 gange sødsupper, 10 gange hvidkålssupper, 6 gange skipperkål, 5 gange gule ærter, 3 gange frikadeller og 1 gang risengrød – foruden mange andre rare og dejlige retter. Maden er desværre på grund af dyrtiden steget fra 28 øre til ca. 30 øre pr. portion. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. maj 1942.

1939 – Ny gave til børnene i Kolding

En ældre dame i Kolding har testamenteret børneinstitutionerne i Kolding 175.000 kr. Damen ønsker at være ukendt, men pengene er indsat på sparekassebøger allerede nu og fordeles således: Kolding Børnehjem 50.000 kr., Kolding Børneasyl 50.000 kr., Børnenes Vel 25.000 kr., Vuggestuen 25.000 kr. og Børnebespisningen 25.000 kr.
Som det huskes, fik Børnenes Vel af Jens Holms Testamente 100.000 kr., og de forskellige institutioners stilling er bedret ganske betydeligt. Borgmester Knud Hansen overbragte i går den gamle dame en buket roser som tak på Børnebespisningens vegne.

Kilde: Fredericia Social-Demokrat, 29. november 1939