1943 – Julegave til kommunerne

Amtets landkommuner får 607.000 kr. og Kolding Købstad 248.500 kr. i forskud på statsrefusionen.

I disse dage har kommunerne i Vejle amt gennem amtsstuerne i Vejle og Kolding modtaget forskud på statsrefusionen af kommunerens udgifter i henhold til Lov om offentlig forsorg og Lov om folkeforsikring m.v. i tiden fra 1. april til 30. september 1943. Amtets landkommuner modtager tilsammen i denne omkring 607.000 kr., og et tilsvarende beløb vil blive udbetalt i midten af marts næste år. Gennem Vejle Amtsstue udbetales 538.900 kr., og gennem Kolding Amtsstue 68.100 kr.

Dertil kommer, at det er meddelt de tre købstæder i amtet, at de, såfremt forskuddet overstiger kommunernes kassebeholdning af statsmidler (Statskassens Kassekonto), herunder til indbetaling pr. 15. december i år og 15. marts næste år forfaldende statsskat pr. de nævnte datoer, vil kunne hæve det overskydende beløb på amtsstuerne.

Landkommunerne inden for vor læsekreds modtager følgende beløb:

 • Almind 2.300 kr.
 • Dalby 1.300 kr.
 • Egtved 17.400 kr.
 • Eltang-Vilstrup 10.100 kr.
 • Harte-Bramdrup 7.600 kr.
 • Hejls. 9.700 kr.
 • Sdr. Stenderup 9.300 kr.
 • Taps 6.800 kr.
 • Taulov 11.200 kr.
 • Vejstrup 8.500 kr.
 • V. Nebel 5.300 kr.
 • Viuf 5.600 kr.
 • Vonsild 5.200 kr.
 • Ødis 11.500 kr.
 • Ø. Starup 8.400 kr.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. december 1943.

1942 – Flere “arbejdsløse” arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedstallet gået ned med 1.200 på 2 uger.

Den forårsoffensiv, solen har indledet, har allerede givet sig udslag i betydelige resultater, hvad beskæftigelsen angår. Vi omtalte i sidste uge, hvorledes arbejdsløshedstallet i de 24 kommuner under Kolding Arbejdsanvisningskontor var gået 500 ned på én uge, men i den sidste uge er denne rekord dog langt overfløjet. Arbejdsløshedstallet er nu under 1.000, mod 2.200 for blot to uger siden. Hovedparten af de ledige er arbejdsmænd i Kolding samt en del kvinder i industrien.

Foruden Ødis, der først kunne melde om “arbejdsløs” arbejdsløshedskasse, er kommet nye kommuner til, hvor denne glædelige form for arbejdsløshed har vundet indpas, nemlig Hjarup, Sdr. Stenderup og Taps. I Egtved, Harte, Lejrskov, Viuf-Alminde, meldes der om 1 arbejdsløs hvert sted, og i Vester Nebel og Vejstrup om 2 og 3 arbejdsløse. I kommunerne er der tilsammen kun 66 ledige landarbejdere, og de vil formentlig snart komme i sving også, om ikke før så i tørvesæsonen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. april 1942.