1943 – Kolding luftalarm nr. 28

Kolding havde i aftes sin luftalarm nr. 28. Den begyndte fem minutter over kl. 9 og varede til kl. 11. Alt forløb roligt og planmæssigt – kun spredte og fjerne overflyvninger hørtes, og der skete intet i Kolding Politikreds. Billedteatrene måtte i anledning af luftalarmen holde noget længere på publikum end sædvanligt, men for at forkorte ventetiden for den fyldte sal i Kosmorama trådte det prøvede universalmiddel, den gamle danske film ‘Over byens tage’ i funktion. Denne film har jo efterhånden også filmhistorisk interesse, så den kan man næppe få at se for ofte.

Kilde: Kolding Folkeblad, 10. marts 1943.

1943 – Hvad den tidligere lukning betyder i Kolding

Når forlystelseslivet skal begynde en time tidligere.

Naturligvis vil den tidlige lukning fra på mandag i høj grad virke generende for forlystelseslivet. I Kolding kommer det i første række til at dreje sig om Trocadero, Astoria og biografteatrene.

Vi talte i formiddags med direktør Jul. Hansen, Palmehaven-Trocadero, der tillige er formand for Kolding Hotel- og restauratørforening, og spurgte om hans syn på nyordningen.

Hele ordningen er efter min mening ganske forfejlet, svarer direktøren. Den er lagt an på København og ikke provinsen. Hvad vedkommer det provinsen, at sporvognene og S-tog skal standse en time før i København? Jeg bruger da også samme ildebrændsel og samme lys fra 20-23 som fra 21-24. Nu er der ikke andet at gøre, end at vi må prøve på at få folk til at komme tidligere. Hvis det ikke lader sig gøre, kan det resultere i, at vi må indskrænke både musikken og artistoptræden. Kan vi ikke få det til at løbe rundt, må vi simpelthen lukke butikken! Jeg er også bange for, at den tidlige lukning desværre vil være med til at sætte gang i smugkroerne.

Forholdet er naturligvis ganske tilsvarende i Astoria, og de to forlystelsesetablissementer må altså tage afsked med 24-lukningen ved artistpremiérerne på lørdag og søndag aften, der jo plejer at være en stor aften i forlystelseslivet. Det bliver to store aftener!

Både Kosmorama og Biografen spiller som bekendt hver aften kl. 19 og kl. 21. Sidste forestilling vil ikke være til ende kl. 22. Det bliver altså nødvendigt at rykke forestillingerne noget frem, hvis man da ikke foretrækker en eftermiddags- og en aftenforestilling. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. januar 1943.

1942 – Gøg og Gokke gav 1.000 kr. til julevelgørenhed i Kolding

Det var et stort og broget program, der spilledes i Kosmorama fredag, lørdag og søndag, anført af spasmagerne Gøg og Gokke, der jo efterhånden er sjældne gæster. De har samlet stuvende fuldt hus, og det var navnlig glædeligt på premiereaftenen i fredags, da indtægten fra begge forestillinger ubeskåret gik til julevelgørenheden i Kolding.

Første forestilling gav 505 kr. 90 øre, der tilfaldt Rebekkasøstrenes juleuddeling, og anden forestilling gav 505 kr. 35 øre til Sct. Georgs-Gildets julevelgørenhed. Gøg og Gokke indsamlede således over 1.000 kr. til det gode formål. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. december 1942.

1942 – Luftalarm over Sydjylland

Fem timers uafbrudt alarm i Esbjerg

Umiddelbart efter at man havde hørt overflyvninger i aftes, fik Kolding en meget tidlig luftalarm, der begyndte kl. 21.27 og varede til kl. 22.24. Alarmen voldte ikke megen forstyrrelse i aftenlivet, der med premiere på varitéerne, biografforestillinger og foredrag i Industriforeningen udfoldede sig på det livligste. Sidstnævnte sted fik publikum dog en halv times ekstra ophold i lokalerne. I biografen og Kosmorama indtraf alarmen derimod midt i sidste forestilling, så her betød den intet.

Der var naturligvis en del folk på gaden på den tid af aftenen, men de søgte hurtigt under tag. Der skete iøvrigt intet under alarmen, hverken i den nærmeste omegn eller i Syd- og Sønderjylland. Christiansfeld havde luftalarm fra kl. 21.25-24.25, Sønderborg kl. 21.30-24.20, Aabenraa og Tønder kl. 21.30-24.30. Noget længere alarm havde Gråsten og Padborg. den længste alarm havde dog Esbjerg, der kunne sætte en sørgelig Danmarksrekord med 5 timers luftalarm fra kl. 21.10 til kl. 2. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. oktober 1942.

1941 – Pludselig kaffe-kø i Kolding

Kaffe til 12-15.00 familier.

Helt pludseligt og uventet voksede der i morges en kaffe-kø frem i Kolding. Den havde sit udspring på hjørnet af Østergade og Helligkorsgade, og den voksede hurtigt bagud hen ad Østergade, og nåede det meste af formiddagen hen midt i gaden til Kosmorama. Det var rygtedes, at der var kommen kaffe til byen – og mange menneske vidste det nok, endnu før man i forretningen var blevet klar over det. De folk, der havde haft med kaffens udlosning fra skib eller bane at gøre, havde ladet sig forlyde med, hvad de vidste om den kostelige kaffesending – og de havde fortalt det til enkelte bekendte! Så gik rygtet hurtigt. Og heldigvis – for dem, der fik noget – viste sig at rygtet til en afveksling havde talt sandt. I forretningen ‘Hansa’, gik fingrene så rapt, som det var gørligt, med at putte kaffen i møllerne (for den skulle være friskmalet), men alligevel var der ikke så få, der kom til at vente både 2 og 2½ time på at komme til “møllen”. […]

Hvor meget kaffe, der således i aftes kom til byen, klar til udlevering i morges, ønsker man i forretningen ikke at oplyse om; men man fortæller dog, at man med lethed kan ekspedere 200 pund kaffe i timen, og da der blev udsolgt kl. 11-11½, og ingen fik mere end ½ pund (hvilken mængde sikkert de fleste fik), kan man jo regne ud, at ca. 1.200-1.500 Kolding familier blev lykkeliggjort med den kaffemængde, der kom til byen.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. december 1941.

1941 – To timers luftalarm i Kolding lørdag aften

Et par tusinde Koldingensere var pludselig afskåret fra at komme hjem. – En nat i byens hyggeligste beskyttelsesrum.

Når talt skulle være, så kunne det egentlig ikke komme mere betids. Sådan ræsonnerede i alt fald en del ægtemænd, som lørdag aften kl. 22, da sirenerne varslede luftalarm, var til generalforsamling eller andre vigtige møder. De fik pludselig forærende den allerbedste undskyldning for ikke at komme tidligt hjem, de overhovedet kunne ønske sig. Det er ikke alene en pligt men ovenikøbet forbundet med bødeansvar ikke at søge beskyttelsesrum straks, sirenerne har lydt. Og på de tre minutter, der levnes borgerne til dette formål, var der adskillige, som fandt endog meget hyggelige beskyttelsesrum. Alarmen indtraf på et tidspunkt, hvor forlystelseslivet, ikke mindst på grund af 1. november-dagen, florede kraftigt, og mindst et par tusinde Koldingensere i Kosmorama, biografen, Mortparnasse, Astoria, Trocadero o. m. fl. steder så sig pludselig afskåret fra at komme hjem enten de ønskede det eller ej.

Hjem med Napoleonskager kl. 0.30.

Luftalarmen vendte i nogen grad op og ned på alt; herom vidner følgende lille episode. Da den stigende hyletone kl. 0.20 forkyndte afvarsling, tumlede to af byens kendte borgere ud fra en restauration med fire napoleonskager i en indpakning, der egentlig ikke tydede på, at beskyttelsen havde været helt effektiv. De herrer var af deres respektive koner blevet sendt ud efter lidt kager lidt før kl. 22, og uheldet (!) ville, at luftalarmen varsledes, netop som de befandt sig ud for restauranten. De var på det rene med, at de tre minutter ikke var tilstrækkelig til at nå hjem, og så – ja, så dumpede de ind til et prominent fødselsdagsselskab, der inviterede dem med i laget, og gildet fortsattes i restaurationens køkken, der for 2 timer og 20 minutter måtte påtage sig funktion af beskyttelsesrum. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 3. november 1941.

1940 – Film i biografen

Biografen i Kolding havde stuvende fuldt hus om aften den 22. Juli 1940, da der var premier på den tyske film “Det polske felttog”, der med stærke realistiske optagelser “viser den tyske hærs og luftflådes slagkraft”. Fra Kolding Socialdemokrat forlyder der i dag: “På mindre end tre uger var den polske modstand brudt, og filmen viser, hvorledes soldaterne, ikke mindst de tyske styrtflyveres, uforfærdede mod på så kort tid kunne bryde de 3 1/2 mill. polske soldaters modstand”.

Som ekstrafilm er blevet vist en smuk turistfilm fra et tysk bjerglandskab.

Nogle dage forinden havde Koldings anden biograf Kosmorama premiere på en Metro-Film “Kvinden fra Troperne”, med Hedy Lamarr og Robert Taylor. Handlingen foregår i fransk Indo-Kina. 

Kilder:
Kolding Socialdemokrat, 23. Juli
Kolding Socialdemokrat, 22. Juli

1939 – Storfilm: Den hvide pest

Kosmorama har i aften premiere på den pragtfulde tjekkiske storfilm ”Den hvide pest” efter den afdøde tjekkiske digter Carel Capeks bog af samme navn. Hovedrollerne udføres af Zdenek Stepanek og Hugo Haas. Formentligt vil mange komme ned i biografen for at se filmen, der skildre kampen mellem to ideologier, præsenteret på den ene side af en diktator og på den anden side en demokrat.

Det går sådan til sidst, at en læge, bliver den der i afgørelsens time har magten i hans hånd, han har en modgift til den hvide pest, som hærger landet, men han vil kun udleverer den til diktatoren, hvis han lover at opretholde den evige fred. Filmen har scener hvor der vises marcherende soldater og flyvende bombemaskiner, efter filmen vil man gå fra Kosmorama med en fornemmelse af, hvor alvorlig krig er.

Filmen er forbudt for børn. Ekstra vises filmen om bombenedslagene i Esbjerg.

Kilde: Kolding Folkeblad, 11. og 12. september 1939
Se filmen på youtube, link, digitaliseret af Česká filmová klasika, januar 2019