1944 – Koldings 49. flyvervarsel

Den varede 2½ time og medførte stor gene for mange mennesker

Flyvervarslingen i aftes var en af de lange. Hele 2½ time varede den, så alene af den grund vil den 49. flyvervarsling, Kolding har haft under krigen, blive huset. Alarmen blev givet kl. 19.44 på et tidspunkt, hvor mange Koldingensere var på vej til møder eller private sammenkomster, og de offentlige beskyttelsesrum blev herved hurtigt fyldt. Dansk Kvindesamfund skulle have haft foredragsmøde, men på grund af alarmen måtte det opgives af den gode grund, at aftenens taler, dommer Strøbech, ikke var nået frem, inden alarmen satte ind. Alligevel ser et morgenblad sig i dag i stand til at bringe et længere referat af dommerens foredrag! De få, der var nået frem til mødet inden alarmen kom, hyggede sig med kaffe og havde i øvrigt en fornøjelig aften sammen.

Både Biografen og Kosmorama var i fuld gang med den første aftenforestilling. Lyset blev tændt, og de, der havde pligter, forlod teatret, men derefter fortsatte man forestillingerne. Da alarmen ikke var afblæst efter den ordinære spilletids udløb, fortsatte man underholdningen med andre film, således at biografgængerne fik dobbelt udbytte af deres billet.

Først kl. 22.25 blæstes faren ovre, og nogen tid efter kom lyset igen i gaderne. Under alarmen havde der af og til været stærk overflyvning, men der er ikke meldt skader, i hvert fald ikke eksplosionsskader inden for Koldings Luftværnsdistrikt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. februar 2024

1944 – Udsolgt til alle forevisninger af Oldtidsfilmen

Telefoncentralen i Kolding havde en travl dag i går, og særlig datoerne ved noteringen havde nok at gøre. Ikke mindre end 1.800 billetter blev solgt til forevisningen af Oldtidsfilmen. I løbet af én dag var billetterne til alle seks forestillinger revet væk – og det må vist siges at være rekord i Kolding. Billetsalget til forestillingerne på Hotel Kolding mandag og torsdag aften åbnede i går morges, inden kl. 11 var alt udsolgt, og kl. 15 åbnedes billetsalget i biograferne til de to eftermiddagsforestillinger de nævnte to dage og inden aften var alt udsolgt også her.

Der var en ventetid, selv når man bestille ekspres-samtaler – for ikke at sige Il-ekstra-samtaler på flere timer, helt op til 6! Mange blev utålmodige af at vente, til telefonforbindelsen gik igennem, og gik personlig ned for at hente billetter ved billetkontoerne ved Kosmorama og biografen. Men her var sort af mennesker, der forsøgte at komme til.

Imidlertid er det ikke nok med at bestille billetterne. De skal også afhentes, og for at dette ikke skal lave for meget bryderi – både for publikum og billetkontoerne – beder de to biografers kontorer og Schæffers Boghandel folk og afhente billetterne så snart som muligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. februar 1944.

1943 – Kolding luftalarm nr. 28

Kolding havde i aftes sin luftalarm nr. 28. Den begyndte fem minutter over kl. 9 og varede til kl. 11. Alt forløb roligt og planmæssigt – kun spredte og fjerne overflyvninger hørtes, og der skete intet i Kolding Politikreds. Billedteatrene måtte i anledning af luftalarmen holde noget længere på publikum end sædvanligt, men for at forkorte ventetiden for den fyldte sal i Kosmorama trådte det prøvede universalmiddel, den gamle danske film ‘Over byens tage’ i funktion. Denne film har jo efterhånden også filmhistorisk interesse, så den kan man næppe få at se for ofte.

Kilde: Kolding Folkeblad, 10. marts 1943.

1943 – Hvad den tidligere lukning betyder i Kolding

Når forlystelseslivet skal begynde en time tidligere.

Naturligvis vil den tidlige lukning fra på mandag i høj grad virke generende for forlystelseslivet. I Kolding kommer det i første række til at dreje sig om Trocadero, Astoria og biografteatrene.

Vi talte i formiddags med direktør Jul. Hansen, Palmehaven-Trocadero, der tillige er formand for Kolding Hotel- og restauratørforening, og spurgte om hans syn på nyordningen.

Hele ordningen er efter min mening ganske forfejlet, svarer direktøren. Den er lagt an på København og ikke provinsen. Hvad vedkommer det provinsen, at sporvognene og S-tog skal standse en time før i København? Jeg bruger da også samme ildebrændsel og samme lys fra 20-23 som fra 21-24. Nu er der ikke andet at gøre, end at vi må prøve på at få folk til at komme tidligere. Hvis det ikke lader sig gøre, kan det resultere i, at vi må indskrænke både musikken og artistoptræden. Kan vi ikke få det til at løbe rundt, må vi simpelthen lukke butikken! Jeg er også bange for, at den tidlige lukning desværre vil være med til at sætte gang i smugkroerne.

Forholdet er naturligvis ganske tilsvarende i Astoria, og de to forlystelsesetablissementer må altså tage afsked med 24-lukningen ved artistpremiérerne på lørdag og søndag aften, der jo plejer at være en stor aften i forlystelseslivet. Det bliver to store aftener!

Både Kosmorama og Biografen spiller som bekendt hver aften kl. 19 og kl. 21. Sidste forestilling vil ikke være til ende kl. 22. Det bliver altså nødvendigt at rykke forestillingerne noget frem, hvis man da ikke foretrækker en eftermiddags- og en aftenforestilling. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. januar 1943.

1942 – Gøg og Gokke gav 1.000 kr. til julevelgørenhed i Kolding

Det var et stort og broget program, der spilledes i Kosmorama fredag, lørdag og søndag, anført af spasmagerne Gøg og Gokke, der jo efterhånden er sjældne gæster. De har samlet stuvende fuldt hus, og det var navnlig glædeligt på premiereaftenen i fredags, da indtægten fra begge forestillinger ubeskåret gik til julevelgørenheden i Kolding.

Første forestilling gav 505 kr. 90 øre, der tilfaldt Rebekkasøstrenes juleuddeling, og anden forestilling gav 505 kr. 35 øre til Sct. Georgs-Gildets julevelgørenhed. Gøg og Gokke indsamlede således over 1.000 kr. til det gode formål. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. december 1942.

1942 – Luftalarm over Sydjylland

Fem timers uafbrudt alarm i Esbjerg

Umiddelbart efter at man havde hørt overflyvninger i aftes, fik Kolding en meget tidlig luftalarm, der begyndte kl. 21.27 og varede til kl. 22.24. Alarmen voldte ikke megen forstyrrelse i aftenlivet, der med premiere på varitéerne, biografforestillinger og foredrag i Industriforeningen udfoldede sig på det livligste. Sidstnævnte sted fik publikum dog en halv times ekstra ophold i lokalerne. I biografen og Kosmorama indtraf alarmen derimod midt i sidste forestilling, så her betød den intet.

Der var naturligvis en del folk på gaden på den tid af aftenen, men de søgte hurtigt under tag. Der skete iøvrigt intet under alarmen, hverken i den nærmeste omegn eller i Syd- og Sønderjylland. Christiansfeld havde luftalarm fra kl. 21.25-24.25, Sønderborg kl. 21.30-24.20, Aabenraa og Tønder kl. 21.30-24.30. Noget længere alarm havde Gråsten og Padborg. den længste alarm havde dog Esbjerg, der kunne sætte en sørgelig Danmarksrekord med 5 timers luftalarm fra kl. 21.10 til kl. 2. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. oktober 1942.

1941 – Pludselig kaffe-kø i Kolding

Kaffe til 12-15.00 familier.

Helt pludseligt og uventet voksede der i morges en kaffe-kø frem i Kolding. Den havde sit udspring på hjørnet af Østergade og Helligkorsgade, og den voksede hurtigt bagud hen ad Østergade, og nåede det meste af formiddagen hen midt i gaden til Kosmorama. Det var rygtedes, at der var kommen kaffe til byen – og mange menneske vidste det nok, endnu før man i forretningen var blevet klar over det. De folk, der havde haft med kaffens udlosning fra skib eller bane at gøre, havde ladet sig forlyde med, hvad de vidste om den kostelige kaffesending – og de havde fortalt det til enkelte bekendte! Så gik rygtet hurtigt. Og heldigvis – for dem, der fik noget – viste sig at rygtet til en afveksling havde talt sandt. I forretningen ‘Hansa’, gik fingrene så rapt, som det var gørligt, med at putte kaffen i møllerne (for den skulle være friskmalet), men alligevel var der ikke så få, der kom til at vente både 2 og 2½ time på at komme til “møllen”. […]

Hvor meget kaffe, der således i aftes kom til byen, klar til udlevering i morges, ønsker man i forretningen ikke at oplyse om; men man fortæller dog, at man med lethed kan ekspedere 200 pund kaffe i timen, og da der blev udsolgt kl. 11-11½, og ingen fik mere end ½ pund (hvilken mængde sikkert de fleste fik), kan man jo regne ud, at ca. 1.200-1.500 Kolding familier blev lykkeliggjort med den kaffemængde, der kom til byen.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. december 1941.

1941 – To timers luftalarm i Kolding lørdag aften

Et par tusinde Koldingensere var pludselig afskåret fra at komme hjem. – En nat i byens hyggeligste beskyttelsesrum.

Når talt skulle være, så kunne det egentlig ikke komme mere betids. Sådan ræsonnerede i alt fald en del ægtemænd, som lørdag aften kl. 22, da sirenerne varslede luftalarm, var til generalforsamling eller andre vigtige møder. De fik pludselig forærende den allerbedste undskyldning for ikke at komme tidligt hjem, de overhovedet kunne ønske sig. Det er ikke alene en pligt men ovenikøbet forbundet med bødeansvar ikke at søge beskyttelsesrum straks, sirenerne har lydt. Og på de tre minutter, der levnes borgerne til dette formål, var der adskillige, som fandt endog meget hyggelige beskyttelsesrum. Alarmen indtraf på et tidspunkt, hvor forlystelseslivet, ikke mindst på grund af 1. november-dagen, florede kraftigt, og mindst et par tusinde Koldingensere i Kosmorama, biografen, Mortparnasse, Astoria, Trocadero o. m. fl. steder så sig pludselig afskåret fra at komme hjem enten de ønskede det eller ej.

Hjem med Napoleonskager kl. 0.30.

Luftalarmen vendte i nogen grad op og ned på alt; herom vidner følgende lille episode. Da den stigende hyletone kl. 0.20 forkyndte afvarsling, tumlede to af byens kendte borgere ud fra en restauration med fire napoleonskager i en indpakning, der egentlig ikke tydede på, at beskyttelsen havde været helt effektiv. De herrer var af deres respektive koner blevet sendt ud efter lidt kager lidt før kl. 22, og uheldet (!) ville, at luftalarmen varsledes, netop som de befandt sig ud for restauranten. De var på det rene med, at de tre minutter ikke var tilstrækkelig til at nå hjem, og så – ja, så dumpede de ind til et prominent fødselsdagsselskab, der inviterede dem med i laget, og gildet fortsattes i restaurationens køkken, der for 2 timer og 20 minutter måtte påtage sig funktion af beskyttelsesrum. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 3. november 1941.