1944 – Det danske gesandtskab i Berlin atter bombet

Brandbomber tændte ild i den hidtil uskadte del af bygningen

Ifølge indberetning fra Berlin er det danske gesandtskab under luftangrebet natten til mandag ramt af brandbomber, som yderligere molestrede legationens murrester og antændte brand i den del af bygningen, der endnu var urørt. Der brændte nogle tæpper og møbler. Legationspersonalet er, efter hvad der oplyses over for Berlingske Tidende, i god behold. Det samme gælder de danske Berlin-korrespondenter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. februar 1944.

1943 – Den danske legation ramt af bomber

Store ødelæggelser i diplomat-kvarteret

Den danske, svenske, finske og ungarske legation er ramt af bomber under luftangrebet mod den tyske hovedstad mandag aften, oplyser det svenske udenrigsministerium, der – da det ikke ad telefonisk vej lykkedes at komme i forbindelse med det svenske legationspersonale i Berlin – ad telefonisk vej har modtaget meddelelse om, at alle legationens fire bygninger er brændt ned under angrebet. Samtlige 60 svenske medlemmer af legationen samt deres familie er uskadte. Det eneste, som står tilbage af den svenske legation, er beskyttelsesrummet, der i år er bygget af svenske arbejdere efter tysk tegning. Det har først kunnet tages i brug i oktober.

Den egentlige gesandtskabsbygning, som erhververes fore flere decennier siden, var et 3-etagers hus, hvor kancellilokalerne var indrettet, og hvor ministeren og en del tjenestefolk havde deres boliger. De fleste af legationstjenestemændene har i øvrigt i nogen tid efter endt arbejde boet evakueret uden for Berlin. Grev Folke Bernadotte opholdt sig if. blade som gæst hos minister Richert. Begge havde søgt tilflugt i legationens beskyttelsesrum og deltog i redningsarbejdet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. november 1943.

1941 – Danskernes hjemrejse fra Rusland

De er over Tyrkiet udvekslet med Sovjet-legationen i København

Udenrigsministeriet meddeler mandag:
Den danske gesandt i Moskva, minister Bolt-Jørgensen, afrejste allerede for nogen tid siden fra Moskva ledsaget af sin hustru og gesandtskabets medlemmer samt af fem danske, der på daværende tidspunkt opholdt sig i Moskva. Det danske rejseselskab er nu ankommet til Tyrkiet, hvor medlemmerne af det danske gesandtskab i Moskva ved den tyrkiske regerings velvillige bistand udveksles med medlemmer af den sovjetrussiske legation og handelsrepræsentation i København, der nu på hjemvejen til Sovjetunionen er ankommet til Tyrkiet. De således fra Moskva hjemvendende danske statsborgere er foruden den danske gesandt og fru Bolt-Jørgensen, legationsråd Oluf og fru, handelsråd Lange, vicekonsul Petersen, hr. og fru Findstrup samt sygeplejerske frk. Knudsen […]

Kilde: Uddrag, Hejmdal, 22. juli 1941.