1943 – Almenskolens udsmykning

Festsalen er nu færdig

Efter flere måneders arbejde har maleren Anton Schrøder nu lagt sidste hånd på den kunstneriske udsmykning af Almenskolens festsal. Hvad der tidligere var en kold og nøgen sal, er nu forvandlet til en farvestrålende festsal, en virkelig seværdighed. Udsmykningen omfatter – som tidligere beskrevet – hele endevæggens vældige flade, seks felter på den ene sidevæg og endelig balkonens kant. Sidevæggenes felter symboliserer botanikken, zoologien, geografien, historien, sporten og eksamenslæsning. Hovedmotivet på endevæggen er dels kunsternes egen fantasi, dels hentet fra Petersbjerggaards marker med udsigt over fjorden og bakkerne søndenfjords.

Arbejdet er udført for kommunens regning, og det ville være naturligt, om der nu blev givet byens borgere lejlighed til at tage den forskønnede festsal i øjesyn.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. september 1943.

1943 – Einer Michelsens udstilling i Kolding

Maleren Einer Michelsen er atter på besøg i Kolding med sine malerier, og der er i disse dage en fyldig udstilling af hans værker på Hotel Kolding. Der er ingen sensation i Einer Michelsens billeder – og heller ikke i hans priser. Billederne er smukke og stilfærdige med et omhyggeligt valgt motiv og en næsten pertentlig udførelse, og priserne ligger hovedsagelig mellem 100 og 300 kr.

Der er landskaber, mest fra Aarhus-egnen, skildret på alle årets tider. Der er billeder af gamle bygninger og et enkelt blomsterbillede. En egen sober tone, der er så forskellig fra den såkaldte moderne malemåde, præger alle lærrederne. Det er billeder, der kan hænge i enhver stue. De går den gyldne middelvej mellem det outrerede og det banale, og bider de sig ikke fast i erindringen, vil de til gengæld kunne hygge. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 25. april 1943

1943 – Anton Schrøders udsmykning af Almenskolen

Et stort kunstnerisk arbejde påbegyndt

Maleren Anton Schrøder har som tidligere omtalt fået overdraget at udsmykke Almenskolens festsal med freskomalerier. For tiden arbejder Anton Schrøder på dekorationen af festsalens endevæg. Der kommer her et stort, lyst sommerlandskab holdt i malerens karakteristiske farver med sommersol over et gyldent høstlandskab. Billedet bliver 7 gange 4 meter stort og vil selvsagt straks fange øjet, når man træder ind i salen, og formentlig også bidrage til, at salen kommer til at synes mindre langstrakt end den er. Forgrunden til det store billede dannes af et motiv fra kæmpehøjen ved Petersbjerggaard; en gammel mand sidder på en af højenes sten med en flok lyttende drenge om sig. Det skal symbolisere Danmarks fortid, der taler til nutidens ungdom. Det er meningen at hele salen og balkon-kanten skal udsmykkes med motiver hentet fra skoleundervisningen. Salen vil blive inddelt i felter hertil. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 25. april 1943.

1942 – Kunstnerisk udsmykning af Centralbiblioteket

Maleren Sigurd Swane udarbejder forslag til Ny Carlsbergfonden

Kolding Biblioteksforening holdt i aftes generalforsamling på Centralbiblioteket. Formanden, kæmner P. Zoffmann, bød velkommen og udtalte smukke mindeord om afdøde bestyrelsesmedlem, mølleriarbejder Oluf Olsen. I sin beretning omtalte formanden ‘Den danske bogs uge’, der fik et udmærket forløb. Sygehusarbejdet er taget til glæde for patienterne, funktionærerne og de bibliotekarer, der har med arbejdet at gøre. I tilslutning til en omtale af Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i Kolding i sommer rettede formanden en tak til overbibliotekar Ebstrup (der var fraværende på grund af sygdom), for tilrettelæggelsen af årsmødet og udarbejdelsen af bogen om Kolding Centralbibliotek. Sidste vinter var der tyve studiekredse på biblioteket, og vi venter, der bliver flere til vinter. […]

Forhallen udsmykkes

Til Ny Carlsbergfonden har vi indsendt en anmodning om, at fonden ville bekoste en kunstnerisk udsmykning af biblioteket. Direktør Thorlacius Ussing har været her og set på forholdene, og for nogen tid siden fik vi besked om, at Ny Carlsbergfonden ville sende maleren Sigurd Swane herover. han kom for en halv snes dage siden og var her et par dage. Nu er han i færd med at udarbejde et forslag til fonden, og vi håber at komme i gang med udsmykningen i løbet af næste år. Det drejer sig først og fremmest om forhallen, der vil blive udsmykket med malerier.

Til slut oplyste formanden, at foreningen nu tæller 265 medlemmer i byen, 17 på landet og 32 fra forskellige foreninger.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. oktober 1942.

1941 – Dansk frivillig i Finland udstiller malerier i Kolding

32 år, født i et arbejderhjem i Rådvad ved Dyrehaven, selfmade mand, har rejst Europa rundt, lært at male ved at se på andre malere, suget på labben, arbejdet som jord- og betonarbejder eller høstkarl, indtil han blev anerkendt og kunne sælge billeder til 3.500 kr. for det bedste, og ind i mellem gjort 4½ manedes tjeneste som frivillig ved Zonens Ambulance og som medlem af den finske hær under general Mannerheim, kom hjem i juni i fjor

… Dette er i store træk maleren Axel Linds historie. En dag vil sikkert alle kende dette navn – hvis han ellers holder, hvad hans arbejde og hans talent lover.

Axel Lind er i Kolding for at hilse på venner og for at arrangere en udstilling her. Bortset fra en udstilling, som samlere havde fået ham til at arrangere i Nakskov, og en udstilling i Illums Hus fornylig i København, hvor blandt andre konsul Stenderup, Kolding, købte et stort billede af ham, og hvor hans billeder var gået op i priser til 2.000 a 3.5000 kr., har han endnu ikke haft udstillinger her i landet. Men på Stockholm Museum, hænger hans billeder, og han skal derop til jul – hvis han ikke ligefrem har solgt alle sine billeder.

Der er ca. 50 billeder udsolgte, deriblandt flere store lærreder. Alle billederne er fra Finland, taget som skitse deroppe under indsamling af de faldne, og senere malet, da han atter var i civil. Det er dog ikke dystre billeder fra slagmarkerne, men prægtige landskabsbilleder fra de finske skove og søer, “De tusind søers land”, kaldte han sin udstilling i København. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. oktober 1941.