1943 – Større tin-tyverier, der kan få de alvorligste følger for D.D.M.M.

Ca. 350 kg. tin stjålet af virksomhedens sparsomme beholdning

På De danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding har man i disse dage været ved at gøre status, og herunder har man afsløret et tyveri, der kan få de alleralvorligste følger for virksomheden, idet det stjålne er uerstatteligt i dag. Det drejer sig om ca. 350 kg. tin, der er forsvundet siden forrige statusopgørelse. Man har endnu intet spor i tyverisagen, men kriminalpolitiet arbejder den.

Efter hvad direktør Marius Hansen oplyser over for os i formiddags, er det stjålne tin ganske uerstatteligt. Det er umuligt at få nye lagre hjem, og det er meget begrænset, hvor længe det resterende lager kan vare. På fabrikken bruger man jo daglig en del tin. Nu må man indskrænke brugen til det absolutte minimum og undgår måske ikke afskedigelse af arbejdere. Direktøren oplyser videre, at værdien af det stjålne tin andrager ca. 10.000 kr., idet tin i dag officielt koster 30 kr. pr. kilo. Tyven eller tyvene har dog sikkert fået meget mere for det stjålne.

Kriminalpolitiet, der har fået sagen overdraget, foretager i øjeblikket afhøringer og undersøgelser på fabrikken og ude i byen. Mulighederne for at skaffe det stjålne metal til veje er imidlertid meget små. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. december 1943.

1942 – Efterforskningen i metalsagen mod Nordisk Solar afsluttet ved retten i Kolding

Afhøringen af konsul Jørgensen, filialbestyrerne fra Aalborg og Esbjerg samt af en Koldingensisk produkthandler.

Ved kriminalretten fortsattes i går efterforskningen i sagen mod Nordisk Solar Co., hvor direktør, konsul Jørgensen er sigtet for ulovligt køb og salg af metaller og for omgåelse af maksimalpriserne på disse. Retsmødet indledtes om formiddagen med afhøring af konsul Jørgensen og firmaets filialbestyrere i Aalborg og Esbjerg, Ejnar Langaa Jensen og Erik Meyer. Dommersædet beklædtes af kriminaldommer Strøbech, og anklagemyndighederne var repræsenteret ved politifuldmægtig Ahrenbrandt. Overretssagfører Johnsen, Viborg, og landsretssagfører Wolf, Kolding, var mødt som privat engagerede forsvarere.

Afhøringen af filialbestyrer Langaa Jensen blev afsluttet ved dette retsmøde, og filialbestyrer Erik Meyer, Esbjerg, forklarede, at han i enkelte tilfælde havde betalt kobber til overpris uden at underrette hovedkontoret. Hos produkthandler Chr. Christensen i Esbjerg havde han købt 1.800 kg. kobber til 2,80 kr. pr. kg. – altså 10 øre pr. kg. mere end maksimalprisen, desuden noget messing og 3.802 kg. bly til 2,58 kr. pr. kg. Han havde endvidere foretaget opkøb hos en produkthandler i Varde, og han fastholdt, at samtlige køb var foretaget på hans eget initiativ.

Kørslen kom med under afregningen

Produkthandler M. Stagis, Toldbodgade, Kolding, som også blev afhørt, forklarede, at han havde leveret firmaet 150 kg. kobber til maksimalpris og 268 kg. bly a 2,88 kr. Blyprisen var ellers 2,50 kr., men overprisen var fremkommet ved, at han også skulle køre for Nordisk Solar Co. Stagis nægtede sig skyldig og sagde, at han ved afregningen tillige fik betaling for forskellige tjenester, han havde ydet firmaet i form af ombytninger af varer og ved kørsel, og at afregningen fandt på denne måde, fordi prokurist Præstø på Nordisk Solar Co. ikke ønskede særskilt regningen udfærdiget for kørsel. […]

Retsmødet varede et par timer, men der kom dog ikke noget egentlig nyt frem. Efterforskningen i sagen er hermed sluttet i Kolding, men det er muligt, den vil komme til fortsat behandling i København.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 27. maj 1942