1943 – Esbjerg-kutter minesprængt

Intet spor af besætningen, der var på fire mand

Esbjerg har i eftermiddag over Thyborøn modtaget meddelesen om en ulykke for Esbjergs fiskerflåde, hvorved Esbjergkutteren VAGN, der blev bygget sidste år på Søren Kjeldsens Skibsværft, blev minesprængt.

Det var Lemvig-kutteren KAREN MARGRETHE, der kom ind til Thyborøn med meddelelsen. Den har været i nærheden af VAGN, men ved ulykkesstedet fandt den ikke andet end en del af VAGN’s grejer. Der var intet spor af besætningen at se.

Esbjerg-kutteren VAGN tilhørte Søren P. Sørensens kutteri-rederi og var med en ny skipper Niels S. Christiansen, Stormgade 36, der havde sin første tur som fiskeskipper. Kutteren forlod Esbjerg for ca. told dage siden, og Sørensen mener, at den har været færdig med fiskeriet og var på vej hjemad. foruden skipper Chistiansen havde VAGN’s tre mands besætning, bedstemand Volmer Knudsen, der var gift og havde et barn, Ejnar Høier, der ligeledes var gift og havde fire børn, og kok Otto Nørgaard, der var søn af bager fru Nørgaard, Jerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 18. juli 1943.

1943 – Atter Esbjerg-kutter minesprængt

Hele besætningen, fire mand, omkommen

Den fjerde Esbjergkutter i år blev i aftes minesprængt i Vesterhavet.

Kutterne “Nordsøen” og “Winni” gik i går morges sammen ud på fiskeri. Ved 7½ i aftes hørtes man på “Winni” et stærkt drøn og så en røgsky stige op fra det sted, hvor “Nordsøen” lå, et par sømil borte. “Winni” sejlede straks hen til stedet, men fandt kun enkelte vragrester. Kutteren var helt forsvunden, og der var intet spor af den fire mands besætning. Den bestod af skipper Herman Alfred Olsen, Esbjerg, 43 år, gift, et barn, bedstemand Jørgen Vang Nielsen, Esbjerg, 31 år, gift, ingen børn. Fisker Chr. Petersen Bonde, Stenbjerg, 24 år, ugift, og kok Eigil Flybjerg, Esbjerg, 16 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. marts 1943.

1943 – Fire Esbjergfiskere dræbt ved mine-forlis

Kutteren “Jørna” sunket, hele besætningen savnes

Fiskerflåden i Esbjerg har atter lidt et tab, idet kutteren E.50 “Jørna” er blevet minesprængt på Vesterhavet, og fire fiskere har mistet livet under udøvelsen af deres farefulde gerning.

Det triste budskab om “Jørna”s forlis nåede Esbjerg i lørdags, da kutteren “Dux” E.456 kom i havn med navnepladen “Jørna”, kutterens kran og forskellige vragstykker. “Dux”s fører, fiskeskipper Jeppe Jørgensen, er broder til skipperen på den forliste kutter, og han måtte underrette besætningens pårørende om det skete. “Dux” havde ligget i nærheden af “Jørna”, men man havde intet hørt til den eksplosion, der må formodes at have sendt skibet til bunds. Først lørdag morgen konstaterede man, at “Jørna” ikke mere befandt sig på havets overflade.

Den forliste kutter havde følgende besætning: fiskeskipper Laur. Chr. Jørgensen, Esbjerg, Georg Sørensen Mose, Søndervig, Svend Hadding Smedegaard Iversen og Vald. Wm. Jensen, begge fra Esbjerg. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. marts 1943.

1942 – S/S ‘Koldinghus’ minesprængt

S/S ‘Koldinghus’ af Aalborg, 674 reg. ton br. Bygget 1912 af stål. På rejse fra Aalborg til København med stykgods. Sunket efter eksplosion d. 14/8 1942 i Kattegat; 8 mand kommet til skade.

Søforhør i København 18/8 1942:

Kl. 21.55, da ‘Koldinghus’ befandt sig på 56°47′5 N. og 10°53′5 Ø. mærkedes en voldsom eksplosion under agterskibet, og skibet begyndte straks at synke. Besætningen, i alt 18 mand, hvoraf 8 var blevet såret ved eksplosionen, forlod skibet i en redningsbåd og to flåder og blev kort efter reddet af et forbipasserende skib. ‘Koldinghus’ er senere blevet hævet.

Anm. Ministeriet må antage, at eksplosionen skyldes krigsårsager.

Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1942

1942 – Tre fiskere dræbt ved minesprængning

En fjerde mand af besætningen på den minesprængte kutter reddet i hårdt såret tilstand.

Esbjerg (R.B.)

I går er fiskekutteren L99 JYNNA hjemmehørende i Lemvig, blevet minesprængt på Vesterhavet. Tre af de ombordværende omkom, nemlig fiskeskipper Kr. Eriksen, Lemvig, fisker Anders Kristian Mikkelsen, Lemvig, og fisker Arthur Chr. Poulsen, Harboøre. Én mand af besætningen, fisker Frederik Petersen Baade, Lemvig, blev reddet i hårdtsåret tilstand af tililende kutter, der i aftes kom i havn. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1942.

1939 – Den nye danske skibskatastrofe

Damperen MAGNUS minesprængt – 18 mand omkommet
Den danske handelsflåde er atter blevet ramt af en frygtelig katastrofe, som vil bringe sorg i mange hjem. Det Forenede Dampskibsselskabs damper MAGNUS er efter en eksplosion i Nordsøen sunket, og 18 mand af skibets 19 mand store besætning er omkommet. Kun en letmatros er blevet bjærget levende.
Det Forende Dampskibs-Selskab udsendte følgende meddelelse om katastrofen: Det Forenede Dampskibs-Selskab beklager at måtte meddele, at dampskabet MAGNUS på rejse fra Gøteborg til øst-engelsk Hava, efter en onsdag aften indløbet meddelelse, den 9. ds. er forulykket i Nordsøen efter en minesprængning. Af skibets besætning er letmatros O. E. Risvad i hårdt såret tilstand bjærget af en engelsk trawler og sammen med liget af 2. styrmand K. Boutrup indbragt til Aberdeen. Det må efter den indgående meddelelse befrygtes, at den ovennævnte letmatros er den eneste reddede af besætning.

Kilde: Uddrag, den nazistiske avis ‘Fædrelandet’, 15. december 1939