1944 – Mindehøjtider på danske krigergrave fra 9. april

Gravene blev smykket med kranse og blomster

Den 9. april – 1. Påskedag – holdtes en lang række mindehøjtideligheder rundt om i landet. Krigergravene fra den 9. april blev smykket med kranse og blomster fra offentlige institutioner, foreninger og private, og desuden holdtes der højtideligheder flere af de steder, hvor kampene stod, og hvor de danske soldater faldt.

I Mindelunden ved Bredevad, hvor de to menige Jørgen Andersen og Poul Søgaard faldt, vajede flagende på halv Mindestenen var smykket med blomster og kranse. Politimester Brix, Tønder, og kaptajn Digman nedlagde kranse, og forsvarsbrødrene, ungdomsforbundene og flere andre smykkede med kranse og blomster. Ved en højtidelighed, hvor hele egnens befolkning var samlet, talte gartner Jepsen, Bylderup, hvorefter forsamlingen sang ‘Slumrer sødt i Slesvigs jord”. I Sønder Hostrup, Bjergskov, Lundtoft og Hokkerup nedlagde oberstløjtnant Hintz sammen med en deputation fra Forsvarsbroderforeningen i Aabenraa, kranse ved alle mindestenene. Der var alle steder mødt store forsamlinger af egnens folk.

I Haderslev blev der nedlagt kranse ved mindestenen for de fire faldne soldater, og i Aalborg holdtes en smuk højtidelighed ved kornet Westerbys grav, kornet Westerby faldt som bekendt i Haderslev. Den faldnes spejderkammerater paraderede ved graven, hvor amtsskolekonsulent Th. Petersen, Hasseriis, den faldnes fader, kaptajn Westerby, og flere andre talte ved graven. Fanen blev sænket, og der iagttoges ét minuts stilhed. Senere på dagen blev graven smykket af mange private. Også på grave over faldne fra den 29. august blev der nedlagt blomster. Desuden blev krigergravene i Odense, Kerteminde, Søllested, Middelfart og på Langeland smykket med blomster.

Kilde: Kolding Folkeblad, 11. april 1944.

1944 – Spærretiden ophæves i Odense

Efter tre uger, ophæves spærretiden nu igen i Odense fra den 29. marts 1944, den har varet siden 7. marts. Ophævelsen sker efter, at der igen i den sidste tid har hersket ro og orden i Odense.

Under spærretiden har politiet kun foretaget få anholdelser af berusede personer, og fra den 29. marts vil teatrene og restaurationer igen være åbent som normalt.

Kilde: Spærretiden i Odense ophævet, Fredericia Socialdemokrat, 28. marts 1944

1943 – 31 danskere i tysk koncentrationslejr

Deraf 4 kvinder – for kommunistisk og oprørsk virksomhed

Fra tysk side meddeles:

På grund af vedvarende illegal kommunistisk virksomhed er den 23. november 1943 følgende danske hjemmehørende i Odense, overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

Petersen, Harry Oscar Engelbrecht, født 16. maj 1892 i Odense.

Sørensen, Edmund Winnzk, født 28. maj 1919 i Assens.

Nielsen, Niels Peder, født 28. september 1917 i Haarby.

Eskildsen, Hans Christian, født 14. april 1916 i Dalum.

Larsen, Anton, født 17. januar 1918 i Kullerup.

Lægteskov, Evald, Knud, født 6. oktober 1916 i Odense.

Sørensen, Lars Marius Willi, født 9. januar 1891 i Assens.

Hansen, Børge Stendal, født 11. november 1914 i Odense.

Olsen, Lars, født 12. juli 1912 i Svendborg.

Unnerup, Oluf, født 2. august 1920 i Fredericia.

Hansen, Thernes Christian, født 9. november 1901 i Brænderup.

Olsen, Johannes Thorvald, født 17. maj 1902 i Søndersø.

Holkbæk, Arne, født 2. februar 1905 i Nykøbing Mors.

Hansen, Peter Alfred, født den 2. september 1904 i Villestofte.

Henriksen, Jens Peter, født den 19. marts 1899 i Veflinge.

Hansen, født, Knudsen, Margrethe, født 11. september 1907 i Korup.

Storm, født Rasmussen, Karen Johanne, født den 28. februar 1904 i Nyborg.

Jespersen, født Kvarud, Thora, født den 22. april 1887 i Oslo.

Sørensen, født Jacobsen, Klara, født 1. marts 1915 i Vester Sottrup.

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. november 1943.

1943 – Deportation til koncentrationslejr

Fra tysk side meddeles det:

På grund af vedvarende illegal kommunistisk virksomhed er den 23. november 1943 følgende danske, hjemmehørende i Odense, overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

 • Petersen, Harry Oscar Engelbrecht, født 15.5.92 i Odense.
 • Sørensen, Edmund Winnzk, født 28.5.10 i Assens.
 • Eskildsen, Hans Christian, født 14.4.16 i Dalum.
 • Larsen, Anton, født 17.1.18 i Kullerup.
 • Lægteskov, Evald Knud, født 6.10.16 i Odense.
 • Sørensen, Lars Marius Willi, født 9.1.01 i Assens.
 • Hansen, Børge Stendahl, født 11.11.14 i Odense.
 • Olsen, Lars, født 12.7.12 i Svendborg.
 • Unnerup, Oluf, født 2.8.20 i Fredericia.
 • Hansen, Thenes Christian, født 9.11.01 i Brenderup.
 • Olsen, Johannes Thorvald, født 17.5.02 i Søndersø.
 • Holbæk, Arne, født 3.2.05 i Nykøbing Mors.
 • Hansen, Peter Alfred, født 7.9.04 i Villestofte.
 • Henriksen, Jens Peter, født 19.3.99 i Vevlinge.
 • Hansen, født Knudsen, Margrethe, født 11.9. i Korup.
 • Storm, født Rasmussen, Karen Johanne, født 28.2.04 i Nyborg.
 • Jespersen, født Kvarud, Thora, født 22.4.87 i Oslo.
 • Sørensen, født Jacobsen, Klara, født 2.3.15 i Vester Sottrup.

Som følge af oprørsk virksomhed er følgende danske ligeledes overført til koncentrationslejr:

 • Rasmussen, Jørgen Bent, født 20.7.25 i Gamby.
 • Møller, Alf Marius, født 18.7.25 i Odense.
 • Adriansen, Ivan, født 12.2.24 i Odense.
 • Schjønning, Frede Helmer Vagn, født 1.4.25 i Gentofte.
 • Zhierer, Kaj Otto, født 20.7.25 i Bellinge.
 • Nielsen, Hans Christian Poul, født 19.4.25 i Odense.
 • Jensen, Banke Jung, født 12.12.22 i Assens.
 • Biernat, Anton Stanislav, født 9.10.20 i Slagelse.
 • Nielsen, Evyn, født 28.8.13 i Odense.
 • Jensen, Tage Eyner, født 16.12.22 i København.
 • Hansen, Jørgen Franz Grabow, født 10.4.21 i Silkeborg.

Kilde: Liste over deporterede fra Fyn 1943. Gengivet i Andreas Skov’s ‘Fyn i Krig’ (s. 83-84).

1943 – Særlige regler for spærretiden under luftalarmerne i Odense

Udgangsforbuddet gælder kun Odense Købstad og passérsedler udstedes fra Borgmesterkontoret. Ingen anholdelser på gaden i aftes.

Gennem Fyns Social-Demokrat erfarede Odenseanerne i går eftermiddags om udgangsforbuddets indførelse i Odense som følge af det drab, der fandt sted Missionshotellet. Senere på eftermiddagen lod politiet opslå bekendtgørelser på husmure rundt om i byen, ligesom højtalervognen blev sendt ud i gaderne med meddelelsen om udgangsforbuddet. Da klokken var 20, lå gaderne øde hen. Butikshandlen måtte i henhold til den udstedte bekendtgørelse ophøre allerede kl. 19.

Passérsedler på Borgmesterkontoret
Der blev ved 16-tiden i går eftermiddags taget bestemmelse om, at udstedelse af passérsedler skal finde sted fra Borgmesterkontoret på Rådhuset. Kontoret lod hurtigst muligt trykke et oplag af passérsedler og udleveringen til berettigede ansøgere kunne derefter tage sin begyndelse allerede kl. 17½ fra dette tidspunkt og indtil kl. 19, da kontoret lukkede, blev der udleveret 800 passérsedler, hovedsagelig til arbejdere, der ikke kan holde fyraften før efter spærretidens indtræden. Borgmesterkontoret havde ikke mindre end 8 skrivemaskiner i brug.

Hvis der bliver luftalarm i spærretiden
I tilfælde af flyvervarsel (luftalarm) under det iværksatte færdselsforbud bestemmes følgende:
Afvarsles der først på et tidspunkt, som ligger efter færdselsforbuddets indtræden, suspenderes dette 1 time regnet fra afvarslingen. Afvarsles derimod inden færdselsforbuddets indtræden, men på et tidspunkt, der liggere mindre end 1 time forud derfor, udskydes færdselsforbuddets indtræden til 1 time efter afvarslingen.

Kilde: Uddrag, Fyns Social-Demokrat, 21. november 1943.

1943 – Undtagelsestilstandens ophævelse

Generaldirektoratet for statsbanerne meddeler:

Alle begrænsninger i billetsalg til hurtigtog er ophævet, og der vil ikke foreløbig blive krævet adgangsbilletter til færgerne over Storebælt.

Amalienborg og Sorgenfri

Det danske politi overtog igår vagten på Amalienborg, hvor nu to karabinbevæbnede politibetjente er posteret foran Kongens Palæ og to foran Kronprinsens. Vagten ved Sorgenfri Slot, hvor Kongen for tiden opholder sig, er ligeledes i går overtaget af politiet.

Rigstelefonsamtaler som normalt

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsen meddeler:

De hidtil gældende indskrænkninger vedrørende bestilling af indenlandske rigstelefonsamtaler er bortfaldet.

Spærretid er hævet i hele Jylland

, undtagen i Thisted, hvor der foreløbig er færdelsesforbud fra kl. 23 til 6. […]

Færdselsforbud i Odense

Efter at den militære undtagelsestilstand er hævet, har den konstituerede politimester i Odense, politifuldmægtig Rasmussen af hensyn til oprettelse af ro og orden besluttet at indføre en færdselsindskrænkning, der gælder for tidsrummet kl. 23 til 5. Restaurationer og forlystelsessteder skal lukke kl. 22.

Berlins kommentar

Berlin, RB.

Ophævelsen af undtagelsestilstanden i Danmark bliver i Berlin betegnet som et yderligere skridt til genoprettelsen af normale tilstande i dette land. I denne forbindelse betones det, at man fra tysk side stedse har haft ønsket om opretholdelse af ro og orden som rettesnor.

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 7. oktober 1943.

1943 – 23 danske soldater faldt 29. august

Tabslisten fra hær og flåde

København, RB.

Ved begivenhederne den 29. august 1943 er følgende medlemmer af den danske hær og danske flåde falden:

 • Kaptajn C. L. Wesenberg, kompagnichef ved 20. bataljon, falden i Nyborg.
 • Kaptajnløjtnant S. Snerding, adjudant ved Livgarden, falden i København.
 • Premierløjtnant P. A. Hansen-Nord ved gardehusarregimentet, falden i Næstved.
 • Overofficiant O. K. Karbo ved 21. bataljon, falden i København.
 • Oversergent K. O. Norvin ved 1. Livgardebataljon, falden i København.
 • Sergent S. A. J. Andersen ved gardehusarregimentet, falden i Næstved.
 • Kornet K. B. Madsen ved 3. regiment, falden i Nyborg.
 • Korporal S. H. Michelsen ved 6. artilleriafdeling, falden i København.
 • Menig nr. 554, R. V. Isbo ved 21. Bataljon, falden i København.
 • Menig nr. 336 I Jacobsen ved 20. Bataljon, falden i Nyborg.
 • Menig nr. 145 A. P. Christensen ved 4. bataljon, falden i Odense.
 • Menig nr. 882 P. V. Olsen ved 6. artilleriafdeling, falden i København.
 • Menig nr. 840 A. E. Hansen ved 6. artilleriafdeling, falden i København.
 • Menig nr. 20 H. K. Jørgensen ved felttøjmesterkvarteret, falden i København
 • Vægter C. C. Hansen ved Hærens Våbenarsenal, falden i København.
 • Søløjtnant af 1. grad i reserven A. R. Jørgensen, minestrygeren HAJEN, falden i Korsør.
 • Artilleri-kvartermester af 3. grad H. E. Andreasen, artilleriskibet NIELS JUEL, falden på Isefjorden.
 • Torpedo-underkvartermester af 2. grad Chr. Thomsen, minestrygeren HAJEN, falden i Korsør.
 • Overkonstabel K. B. Jensby, Middelgrundsfortet, falden ved Middelgrundsfortet.
 • Mathelev O. K. Rasmussen, kaserneskibet FYEN, falden på Holmen.
 • Værnepligtig nr. 5805 E. B. Christensen, kaserneskibet FYEN, falden på Holmen.
 • Værnepligtig nr. 4942 N. B. Olsen, patruljeskibet P.7, falden i Nyborg.

Kilde: Kolding Folkeblad, 8. september 1943.

1943 – Afblæsningen i Odense

Arbejdet genoptoges i morges

Arbejdernes Fællesorganisation i Odense holdt i går et 4 timers repræsentantskabsmøde, der sluttede kl. 14. Efter mødet udsendtes følgende meddelelse:

Arbejdernes Fællesorganisation meddeler: På et repræsentantskabsmøde i dag, hvor ca. 500 tillidsmænd fra samtlige fagorganisationer var tilstede, vedtoges det med overvældende majoritet at genoptage arbejdet fra i morgen, tirsdag den 24. august. På mødet fik repræsentanterne forelagt situationen således, som den forelå, og efter en længere forhandling gik man til afstemning om tre resolutioner. Den resolution, der vedtoges, havde fælgende ordlyd:

Repræsentantskabsmødet for Fællesorganisationen i Odense forsamlet til møde i den nye forsamlingsbygning erkender det opnåede forhandlingsresultat under de foreliggende omstændigheder som værende acceptabelt, og vedtager derfor atter at optage arbejdet fra og med tirsdag morgen den 24. august. […]

Arbejdet er begyndt de fleste steder

Ved normal arbejdstids begyndelse var de odenseanske arbejdere mødt ved de forskellige virksomheder, og de fleste steder påbegyndte man straks arbejdet. Efter de mange dages uro var det ventet, at alt ikke ville være gået så glat, men Odense har i formiddags atter antaget sit sædvanlige ansigt.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. august 1943.