1944 – Sigurd Thomsens mordere var sikkert kørende i en bil

Politiet eftersøger droskechauffør, der holdt nær mordstedet
I forbindelse med drabet på Social-Demokratens rigsdagsmedarbejder, redaktør Sigurd Thomsen, eftersøger kriminalpolitiet en droskechauffør, som torsdag aften kl.22.30 holdt med sin vogn i nærheden af drabsstedet. Det menes, at det drabsmænd, der udførte drabet, eventuelt kan være forsvundet som passagerer i denne vogn, og det anses næsten for udelukket, at chaufføren ikke har set, hvad der er foregået. Politiet er i allerhøjeste grad interesseret i at komme i forbindelse med denne chauffør, og han opfordres indtrængende til at melde sig på politigården.

Kilde: Demokraten, 26. marts 1944.

1944 – Københavnsk pressemand skudt ned

Passet op, da han i aftes gik fra arbejdet, og skudt, da ha ikke uden videre ville følge med

Der er i aftes ved kl. 22.30-tiden forøvet et revolverattentat mod Social-Demokratens politiske medarbejder, redaktør Sigurd Thomsen. Attentatet fandt sted ud for ejendommen nr. 3 i Nørre Farimagsgade og udførtes af to unge revolverbevæbnede mænd. Redaktør Thomsen blev ramt lige under brystet, og det er senere konstateret, at projektilet er gået ud gennem ryggen, og at tarmsystemet er beskadiget.

Stod dødeligt såret op ad en port

Nogle minutter før kl. 23 kom portneren i ejendommen nr. 3 ud på gaden og så da en mand stå lænet op mod gitterporten. Han troede straks, at det var en beruset person, men et øjeblik efter gled manden, langsomt og stønnende, ned på stenbroen, hvor han blev liggende. Portneren og en tilfældig fodgænger, der kom forbi, bøjede sig ned over den sammensunkne skikkelse og konstaterede, at han havde et blodigt sår i tindingen, og anså ham for at være skudt. Første lidt senere opdagede de en større plet på hans høj i maveregionen. Den syntes at være fremkaldt af krudtslam. Et øjeblik efter kom nogle ekspeditricer, der havde været på besøg i Tjenerforbundet, som ligger i nærheden, til stede, og en af dem genkendte den sårede mand. Da hun tiltalte ham, slog han øjnene op og bad, om man ville ringe til hans kone og meddele, at han havde fået et ildebefindende. Allerede da havde portneren telefonisk tilkaldt politiet og ambulance. […]

Overhængende livsfare

Efter at politikommissær H. C. Andersen havde gjort sine notater, blev Sigurd Thomsen underkastet operation. Sent i nat forelå der meddelelse fra Kommunehospitalet om, at operationen var forløben heldigt, men at patienten var meget afkræftet, ligesom lægerne anså det for tvivlsomt, om hans liv stod til at redde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. marts 1944.

1944 – Genopførelsen af Kolding Teater

Konkurrence mellem byens arkitekter

Nu lysner det for arkitektkonkurrencen om genopførelsen af Kolding Teater og eventuel modernisering af Industriforeningens forbygning. Sekretæren i Akademisk Arkitektforenings Konkurrenceudvalg, arkitekt Ole Wanschler, København, har i disse dage haft en forhandling med de interesserede parter i Kolding. Han går nu i gang med at udarbejde enkelthederne i programmet for konkurrencen. Dette program skal godkendes af dommerkomiteen, hvorefter konkurrencen formentlig vil kunne udskrives om fjorten dage. Arkitekterne får derefter en fem ugers frist til indsendelse af forslag. Kun byens arkitekter kan deltage i konkurrencen, og der udsættes tre præmier på henholdsvis 1.500, 1.250 og 1.000 kr.

Dommerkomitéen, der skal tage stilling til projekterne, består af borgmester V. Juhl og redaktør Søren Jensen som Byrådets repræsentanter, stadsingeniør C. A. Lassen, kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens, og arkitekt Gunnar Quist, Fredericia, som repræsentanter for henholdsvis Akademisk Arkitektforening og Dansk Arkitektforening, og brandinspektør Johs. Back, installatør H. Overbeck og direktør V. Christiansen som Industriforeningens repræsentanter.

Kilde: Kolding Folkeblad, 27. januar 1944.

1943 – Revolverattentat mod Ole Bjørn Kraft

Ramt af fire skud i sin egen entré. Også attentat mod en journalist. Skulle folketingsmand Axel Møller også være skud?

Der er i aftes blevet begået et revolverattentat mod folketingsmand, redaktør Ole Bjørn Kraft, der blev ramt af fire skud.

Kl. ca. 18.30 ringede det på døren til folketingsmandens hjem i Vendersgade 28. Den yngste af sønnerne lukkede op for en høj, spinkel, ung mand på en snes år, der spurgte efter folketingsmanden. Da han fik at vide, at denne ikke var hjemme, gik han igen. Lidt før kl. 19.30 kom folketingsmanden hjem, og et øjeblik efter ringede den unge mand atter på døren. Den yngste søn lukkede atter op og kaldte på faderen, der gik ud i entréen til den unge mand. Inde i stuen sad sønnerne sammen med et par andre unge mennesker.

De hørte pludselig smældene af 5 skud, og da de styrtede ud, mødte de Ole Bjørn Kraft, der kom vaklende imod dem med blodet strømmede ned ad sig. Han var ramt af et strejfskud i det ene håndled, en kugle i venstre lår, en kugle under højre armhule, og endelig var en kugle trængt ind i ryggen. Der blev rekvireret en ambulance som førte folketingsmanden til Kommunehospitalet, hvor man straks foretog en blodoverførsel til ham. Den ældste af sønnerne styrtede ned ad trapperne og ud på gaden for muligvis at pågribe gerningsmanden, men han var forsvundet. Der er i entréen fundet to revolverprojektiler, der er trængt ind i panelerne.

Ole Bjørn Kraft har det nogenlunde, men Damm svæver mellem liv og død

Det oplyses i dag, at folketingsmand, redaktør Ole Bjørn Kraft har tilbragt en efter omstændighederne tilfredsstillende nat med hvile, men uden megen søvn. Temperaturen var 39,1. Pulsen var god, men åndenød volder en del besvær, trods blodtab og chok menes det dog, at hans kraftige konstitution vil bringe ham over attentatet.

Journalist Chr. Damm betegnes som svævende mellem liv og død. Hans tilstand er sløj og dårlig og til morgen kun nogenlunde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. december 1943.

1943 – Løsladelser

Kolding, 22/12:

I eftermiddag er enkelte af de af det tyske politi arresterede blevet løsladt. Det gælder således Jydske Tidendes redaktør, Andreas Sørensen, to trykkere og en typograf fra bladet. Endvidere er maskinsmed Harry Christensen, Kolding, lodsformand A. Andersen, Fredericia, og forretningsfører Axel Bertelsen, Fredericia, løsladt.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Information, 22. december 1943.

1943 – Mange danske dræbt i Flensborg

Femten danske børn under 6 år omkom sammen med to kvinder, der tog sig af dem.

Luftangrebet onsdag middag, som omtaltes i den tyske overkommandos rapport, slog hårdt blandt danske landsmænd i Flensborg. I en af børnehaverne omkom 15 små drenge og piger, meddeler Jyllandspostens korrespondent. Angrebet begyndte ved middagstid, og disse børn befandt sig i den nordlige del af byen. Det er foreløbig konstateret, at 15 børn under 6 år omkom sammen med to kvinder, der tog sig af dem. Endvidere har, som meddelt, redaktør Tage Jessens hustru, fru Eli Jessen, fundet døden under angrebet. På mandag kl. 13.30 vil de danske børn blive begravet fra kapellet på den nye kirkegård ved en særlig dansk højtidelighed, mens fru redaktør Jessens begravelse foregår i dybeste stilhed.

Sønderjylland flager mandag på halv i anledning af Flensborgofrenes begravelse

Meddelesen om de frygtelige begivenheder i Flensborg, der bl.a. har ramt den danske børnehave og krævet 15 ofre blandt dens børn, har gjort det dybeste indtryk i Nordslesvig. Ved et delegeretmøde i gård i Aabenraa for Venstre i den sønderjyske storkreds mindedes formanden, Mads Gram, Københoved, de danske sydslesvigere i denne prøvelsernes tid. “Vi kan”, udtalte han, “heller ikke lade være med at tænke på vore nabobyer mod syd, der er ramt så hårdt, at det også gør ondt i danske sind. Dansk Samråd har gennem pressen udsendt en opfordring til den sønderjyske befolkning om at flage på halv stang på mandag, når begravelsen finder sted som tegn på, at vi heroppe deler sorgen med vore landsmænd”.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. maj 1943

1943 – Efterlysninger og anholdelser i ‘Frit Danmark’-sagen

Professor Ole Chievitz, biblioteksdirektør Døssing og landsretssagfører Prytz sidder i arrest. Professor Mogens Fog og redaktør Ole Kiilerich er flygtet.

Officielt meddeles:

Som det blev oplyst i den officielle meddelelse af 11. december 1942, er der skredet ind over for en illegal organisation ‘Frit Danmark’. Denne organisation var stiftet fra kommunistisk side og tilstræbte gennem det illegale blad ‘Frit Danmark’ at vinde befolkningen for ulovlige formål. Dette blad indeholdt således bl.a. en række opfordringer til sabotage. Udgifterne til bladets fremstilling og forsendelse blev fortrinsvis afholdt fra kommunistisk side, men for at få så store kredse af befolkningen som muligt i tale, var bladet holdt i en form, der tilsyneladende ikke var kommunistisk præget, og på samme måde havde ledelsen forstået at få personer, der ikke er kommunistisk indstillet, til at interessere sig for bladet og til i samarbejde med kommunisterne at deltage i det illegale arbejde.

Foruden professor Ole Chevitz, om hvis anholdelse og forklaring over for det danske politi der blev givet oplysning i den ovennævnte meddelelse, blev også biblioteksdirektør Thomas Marius Døssing og landsretssagfører Rud. Prytz anholdt i forbindelse med denne sag. De befinder sig nu i danske varetægtsarrest og vil, ligesom de øvrige i sagen implicerede, blive draget til ansvar ved dansk domstol. […]

Den iværksatte undersøgelse har yderligere godtgjort, at professor Mogens Fog og redaktør Ole Killerich på betydende måde har deltaget i ‘Frit Danmarks’ illegale arbejde og i intim forbindelse med Danmarks illegale kommunistiske parti har fremmet ‘Frit Danmarks’ formål. Professor Mogens Fog og redaktør Ole Kiilerich har ved at flygte unddraget sig ansvaret.

Belønning for oplysninger

For oplysninger, der kan føre til pågribelse af de to sidstnævnte personer, udsættes en belønning på 5.000 kr. for hver. Meddelelse kan gives til statsadvokaten for særlige anliggender på Politigården eller til nærmeste politimyndighed.

Professor Mogens Ludolf Fog, født på Frederiksberg den 9. juni 1904, signaliseres således: Ca. 173 cm. høj, slank, markeret ansigt, sort hår, iført gråmeleret jakkesæt, sort overfrakke, grøn, blød hat, brune handsker, svære brune sko.

Redaktør Ole Gerhard Kiilerich Svendsen, født i København 190. juni 1907, signaliseres således: 175-178 cm. høj, alm. bygning, glat lyst hår med skilning, iført brunt, svært tweet-jakkesæt, blød hat.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. februar 1943.

1943 – Radioen nedskæres ca. 4 timer daglig

Udsendelserne afkortes med en times tid om morgenen, om formiddagen, om eftermiddagen og om aftenen.

I går eftermiddags forelå de nærmere enkeltheder om, i hvilken udstrækning Statsradiofoniens udsendelser vil blive nedskåret, og ordningen træder i kraft fra og med førstkommende mandag.

Statsradiofoniens pressechef, redaktør Harald Rud, oplyser overfor os, at udsendelserne vil blive afkortet såvel søn- og helligdage som hverdage med op imod 4 timer pr. dag, og afkortningen sker således, at udsendelserne gennemgående afkortes en times tid om morgenen, en times tid om formiddagen og endelig skæres den sidste time fra kl. godt 22 til 23 bort om aftenen.

I store træk vil afkortningen finde sted på følgende punkter: Grammofonudsendelsen om morgenen fra kl. 7.35 til 8.25 forsvinder, men morgenandagten derefter bibeholdes, og heller ikke gudstjenesterne om søndagen røres der ved. De tidligere formiddags-skoleudsendelser falder ligeledes bort, og først kl. 11.15 udsender der på ny. I tidsrummet mellem dette klokkeslæt og middag vil så følge skoleudsendelser og evt. andre ting. Der bliver som sædvanlig koncert fra kl. 12, somme tider helt til kl. 14, men ofte vil denne middagskoncert blive afbrudt kl. 13.40 for at give plads for oplæsning eller andre ting, der plejer at ligge noget senere på eftermiddagen. Udsendelserne vil derefter være afbrudt mellem kl. 14 og 15.

Fra kl. 15 og til radioen slutter af sker der ikke væsentlige ændringer, dog må det på ny nævnes, at radioen vil slutte en times tid tidligere end nu. Udsendelserne vil være tilendebragt kl. 22, og derefter bliver der en meget kort udsendelse af radioavisen; det bliver kun en kort oversigt, der skal være 5 minutter. Fra kl. 22.04 vil alle udsendelserne være standset. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. januar 1943.