1944 – Dispensation fra sejlforbuddet?

Kolding Sejlklub vil forsøge, men man er forberedte på, at bådene må ligge stækkede sommeren over

Det er næppe for meget sagt at lystsejlerne siden forbuddet mod lystsejlads i de danske farvande, blev udstedet den 30. september i fjor, med spænding har gået og ventet på hvorledes situationen ville blive, når den nye sæson, den der nu står for døren, begyndte, og da meddelelsen kom i går om, at der kun ville blive givet dispensation for rofartøjer, dalede humøret hos adskillige.

Hvad nu?, har vi spurgt næstformanden i Kolding Sejlklub, fiskeeksportør Knud Petersen

“Vi har naturligvis drøftet det inden for klubben”, siger han, “men vi ved knap nok endnu, om der kan gøres noget. Imidlertid må vi have bådene gjort i orden og sat dem i vandet. De kan ikke tåle at stå på land i sol og blæst en hel sommer igennem. De må males og gøres i stand som sædvanlig.”

Men de må ikke rigges til?

“Nej, de kan kun få lov at ligge uden master og sejl.”

De kan med andre ord kun benyttes som lysthuse?

“Ja, og det er endda langt fra dem alle sammen, der er egnet til det. Vi må se at finde på noget, men det er jo ikke så let. Imidlertid må vi forsøge at holde sammen på medlemmerne og derigennem bevise, at vi stadig eksisterer.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. maj 1944.

1944 – 200 mennesker til juniorfest i sejlklubben

Næppe har der til nogen juniorfest været samlet så mange mennesker, som tilfældet var i aftes. Klubhuset formelig stod på gloende pæle, idet ca. 200 mennesker var mødt, størsteparten juniorer. Fra Fredericia og Middelfart var mødt en halv snes stykker.

Juniorformanden, skibsfører Messmann, bød velkommen til den store forsamling og udtrykte ønsket om, at vi til sommer må få lov til at sejle på fjorden. Sejlklubbens formand, automobilforhandler Damgaard Petersen, talte for ungdommen og udbragte et leve for sejlsporten og Danmarks unge sejlere.

Derefter fulgte begivenhederne slag i slag, en udmærket radioavis, der gav mange stikpiller, en frisk ny juniorsang, der vagte begejstring, og så den unge, dygtige hypnotisør og tankelæser ‘Mr. Griechen’. Salen jubledes, da han på en lille scene jonglerede med sine medier, et par unge Fredericiasejlere – Koldingenserne strittede for meget imod – det var ikke småting, han kunne få dem til. Samme unge mand havde foruden sine suggestive evner også musik i sin krop, og til hans jazz-kvintet swingede ungdommen sig et par timer.

Kilde: Kolding Folkeblad, 27. marts 1944

1943 – Al lystsejlads atter forbudt

Senest i morgen skal alle fartøjer være i havn eller ved ophalingssted

De tyske myndigheder i Danmark har nu med øjeblikkelig virkning forbudt at lyst- og sportssejlads i danske farvande. Forbuddet omfatter både sejl-, motor- og robåde samt kanoer, kajakker og lignende. Dog kan fartøjer, som endnu ikke er anbragt på deres vinterliggeplads, efter at behørig tilladelse er indhentet hos det stedlige politi, den 26 ds. sejles til liggepladsen. Denne tur skal foretages af den korteste vej, inden for en afstand af 2 sømil fra kystlinjen og i tiden mellem solopgang og solnedgang. Herudover kan dispensation fra forbuddet ikke ventes givet.

Fra politikontoret i Kolding har man i dag sat sig i forbindelse med formændene for de to lokale sejlklubber, automobilhandler Damgaard-Petersen og bogholder Hansen, for at meddele dem denne sidste nye beslutning. Så vidt de to formænd vidste, var ingen af deres klubbers medlemmer på sejlerfærd udenbys, så der vil næppe være nogen koldingensisk lystsejler, der får behov at indhente polititilladelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. september 1943.

1943 – Hovedkapsejlads i strålende solskin og sløj vind

En skøn dag på Kolding Fjord

Så oprandt da Kolding Sejlklubs hovedkapsejlads med bange anelser og store forventninger har der været set hen til denne begivenhed af “søens folk”. Det bange anelser nærede således sejlklubbens bestyrelse, da man udsendte indbydelserne – for hvordan mon det ville gå med anmeldelserne af de udenbys sejlere, når den Jyske Sejleruge var lagt kun en uge længere fremme i kalenderen? Men alle bange anelser blev grundig gjort til skamme. Anmeldelserne strømmede ind i et endnu større antal end sædvanligt. Og sådan vil det nok altid gå i Kolding Sejlklub, “for her er godt at være”, som det hedder i en gammel midnatsvise. Sejlsportskammerater udenbys fra ved, at kollegeren i Kolding modtager dem godt. Og bange anelser fik sejlerne naturligvis også med – for hvordan kunne vejret gå hen og blive? Og så blev det i virkeligheden ganske hæderligt – lidt mindre lift, end de fleste sikkert ville have ønsket sig det. Men man kom dog både ud og hjem.

Lørdagskapsejladserne var begunstiget af et særdeles smukt vejr – men også af for lidt luft. Der var mødt ikke så få interesserede op til starterne klokken 14 – og nogle af starterne var ret pæne, men vi er vant til at se dem flottere i Kolding. Årsagen var måske, at der var for småt med vind i havnen. Dommerne beregnede vindstyrken til 0-3, men hen imod afslutningen af sejladsen blæste det dog en smule mere op […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. juni 1943.

1942 – Tre års fængsel til Drejens-skipperen

der sejlede Christmas Møller til Sverige. Dusøren for pågribelsen af Borch Johansen fordoblet.

Københavns Byret har afsagt dom i sagen mod skipper Peter Valdemar Schmidt, Drejens, og letmatros Egon Gefion Vejle-Petersen, Kolding, der var tiltalt for overtrædelse af paragraf 3, nr. 3 ved 1. maj i år uden om paskontrollen i Schmidts motorgalease ARGO at have sejlet forhenværende handelsminister Christmas Møller og dennes hustru og søn fra Aggersund til Gøteborg. Dommen fastsætter en straf af 3 års fængsel for P. V. Schmidt og 1 års fængsel for Egon Vejle-Petersen.

Ved dommen konfiskeredes endvidere motorgaleasen ARGO, der er indregistreret i Kolding. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juni 1942.

1941 – Farvande lukkes for fiskeri

Forbud mod sejlads i Lillebælt nord for Barsø og i et område i Thisted Bredning.

København: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart har udstedt en bekendtgørelse angående forbud mod sejlads, ankring og fiskeri i Lillebælt nord for Barsø. I henhold til bekendtgørelsen er al sejlads, udøvelse af fiskeri samt opankring forbudt i et område, der begrænses af linjen gennem følgende punkter: […] Bekendtgørelsen træder i kraft straks.

Endvidere er sejlads og ophold af civile skibe, fartøjer og både af enhver art indtil videre forbudt i et område i Thisted Bredning, ved Thisted Havn mod nord og vest begrænset af kysten, og mod syd og vest begrænset af en ret linje gennem to båker på Silstruphoved til en rød- og hvidstribet bøje på 56 gr., 55,7 nordlig bredde, 8 gr. 43 min. østlige længde, og derfra en ret linje gennem Thisted Andelssvineslagteris skorsten.

Sejlads til og fra Thisted Havn er dog tilladt i fyrlinjen og skal foregå ad den korteste vej. Bekendtgørelsen træder i kraft straks, og samtidigt ophæves bekendtgørelsen af 8. oktober 1940 angående forbud mod sejlads i Thisted Bredning mellem Thisted Havn og Silstruphoved.

Kilde: Uddrag, Socialdemokraten for Randers og Omegn, 23. juli 1941.