1941 – Søndergade-Udvalget bærer ansvaret for forringelsen

Søndergade-Udvalget skriver nu, at det ikke vil gå med til, at højden i viadukten foreløbig begrænses til 2¼ meter. Nuvel! Stædigheden synes at have helt taget overhånd over fornuften. Men så skal Søndergade-Udvalget også have det fulde ansvar for, at færdselsforholdene i Søndergade ikke blive så gode, som de kunne blive. Det er beklageligt, at de ikke-Søndergade-beboere, som daglig færdiges gennem gaden, skal undgælde for Søndergade-Udvalgets ufornuft. Udvalget skriver, at det vil have “bunden af gade og underføring færdig, således at dette ikke senere skal laves om og derved gøre en omlægning af åbroen mere kostbar”. Den bro, som nu bygges, kommer til at koste omkring 120,000 kr. En ombygning af Sønderbro vil sikkert på grund af de store vanskeligheder, blive betydeligt dyrere. Spørgsmålet er dernæst: vil færdselsforholdene fra viadukten over broen blive bedre efter en ombygning?

En landvæsenskommission, der blev nedsat i anledning af den nye gadebro, har den 10. maj 1939 afsagt en kendelse, hvori der er fastslået følgende: “Den nye 18 meter brede gadebro bygges som en buebro med 2 åbninger og én mellempille. Den søndre åbning får en fri gennemsejlningsåbning med en højde af 1,25 meter i en bredde af mindst 3 meter, og den nordre åbning en fri højde af mindst 3 meter. Begge åbninger får hver en bredde af 8 meter målt vinkelret på strømløbet. Dersom Sønderbro væsentlig ombygges, skal den have samme konstruktion og dimensioner som den overnævnte gadebro”. […]

Jeg tvivler på, at Søndergade-Udvalget, når det får sat sig rigtig ind i disse forhold, vil fastholde ønsket om at få Sønderbro ombygget, og jeg tvivler på, at noget byråd vil tage ansvar for den fuldstændig formålsløse og ganske overflødige udgift, det ville være at ombygge Sønderbro.

Knuds Hansen.

Kilde: Uddrag af læserbrev, bragt i Kolding Social-Demokrat, 15. december 1941.