1942 – 100.000 kr. mere til alders- og invaliderentenydere i Kolding

Satserne er nu i alt forhøjet med ca. 20 pct. – Stærk tilgang i aldersrentenydere på grund af de vanskelige tider.

Andet sted omtaler vi den forhøjelse der fra 1. april finder sted af alders- og invaliderenten fra 1. april. Rundt regnet betyder den en forøgelse af understøttelsesbeløbet på ca. 8 procent.

Hvor meget vil det betyde for Koldings vedkommende? spørger vi socialinspektør Jensen.

Vi har opført 1.100.000 kr. som grundbeløb for aldersrente på det nye budget og 225.000 til invaliderentenydere. 8 pct. heraf bliver jo godt 100.000 kr., men helt nøjagtigt kan tallet ikke opgives, før vi får gennemregnet de enkelte satsers forhøjelse. Kommunen får jo en væsentlig del af disse udgifter godtgjort af staten, for aldersrenten således de fire syvendedele. Skønsmæssigt vil jeg anslå den forøgede udgift for kommunen selv til mellem 20 og 30.000 kr.

1. april i fjor forhøjedes alders- og invaliderenten med ca. 12 pct., og da betød det alene for kommunens vedkommende ca. 20.000 kr. Men da havde vi heller ikke så mange aldersrentenydere som nu. De vanskelige tider har medført en stor tilgang her. Mange ældre, der tidligere kunne klare sig ved lidt handel eller lignende, er nu slået ud og har meldt sig som aldersrentenydere. Således havde vi på sidste budget opført 890.000 til almindelige aldersrenteudgifter, men på det nye budget har vi måttet forhøje det til 1.100.000, og nu kommer altså den lovmæssige regulering til. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. marts 1942.

1941 – Forbrydelsernes antal steg uhyggeligt i 1941

Af kriminelle sager en stigning på 547.

For politiet har 1941 været et overmåde besværligt år. De mange foranstaltninger, som har skabt et kolossalt arbejde, og dertil kommer en almindelig stigning i forbrydelsernes antal. Politimester Thalbitzer oplyser således, at man siden 1. april til dato har behandlet 2.481 kriminelle sager mod 1.934 i den tilsvarende periode året forud. Det vil sige 547 sager flere, og dertil kommer en række subsidiære sager fra andre politikredse. Men størst er stigningen for politisagernes vedkommende, hvilket bl.a. fremgår af, at der i den forløbne periode har været 2.700 bødeforlæg, mod 1.800 i tilsvarende periode i fjor. Denne voldsomme stigning skyldes for en del, oplyser politimesteren, en række krisesager, men den overvejende part går på mørklægningens og cykellygternes konto. Dels har folk overhovedet ikke haft cyklerne forsynet med lygter, og dels har lygterne ikke været afblændet på forskriftsmæssig måde. Der er anledning til at råbe vagt i gevær; thi kravene vil i det nye år absolut ikke blive mindre, hverken for cykellygterne eller mørklægningens vedkommende. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Deomkrat, 31. december 1941.