1940 – Tøjindsamling i Kolding

Kolding Idrætsring har travlt i denne tid. På søndag kl. 14 er der på Ringens foranledning Ungdomsgudstjeneste samt koncert i Sct. Nicolaj Kirke med indsamling af bidrag til Børnebespisningen og Menighedsplejen.

Antagelig d. 8. december formiddag foretages i forståelse med Danske Kvinders Samfundstjeneste en husindsamling af beklædningsgenstande etc. til vor bys dårligst stillede familier.

De Ringen tilsluttede foreninger foretager holdvis indsamlingen, og Danske Kvinders Samfundstjenestes Kolding afdeling ordet det videre fornødne med sortering, rensning, reparationer og udlevering …

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 29. november 1940.

1940 – Tøjindsamling i Kolding

Danske Kvinders Samfundstjeneste dannet.

De forskellige kvindeorganisationer her i byen var i går samlet for at danne en afdeling under Danske Kvinders Samfundstjeneste … Udvalget vil som sin første opgave få tøjindsamlingen, og sportsforeningerne har allerede tilbudt sin hjælp ved indsamlingen. Tøjet skal så sorteres, renses og syes om og derefter uddeles her i byen til dem, der trænger, først og fremmest til børnene.

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. november 1940.

1940 – Røde Kors sendte tre tons tøj til Finland

Røde Kors’ Kolding-afdeling holdt i aftes (27. marts) generalforsamling i depotet i Sparekassens sidebygning. Af næstformanden, kolonnefører Rasmussens beretning fremgik, at foreningen nu har 277 medlemmer, hvilket tal burde sættes meget i vejret. Der har i det forløbne år været holdt femten samariterkursus, hvorved der er uddannet 5-600 samariter. Udlåndsdepotet har været godt benyttet; blandt andet har ti vandresenge til spædbørn været lånt ud.

Afdelingen har i årets løb sendt 600 kr. til spanske børn og polske flygtninge i Litauen. Til Finland er sendt tre tons tøj, der repræsenterede en stor værdi…

Uddrag, Jydske Tidende, 28 marts 1940.

Kilde: Uddrag, Jydske Tidende, 28 marts 1940.
Generalforsamling i Røde Kors, Kolding Foleblad, 28. marts 1940

1940 – Tøjindsamlingen til Finland slutter

60 sække tøj parat.

Røde Kors’ indsamling af tøj til Finland må nu afsluttes for at alt det gode tøj kan blive sendt til bestemmelsesstederne og gøre nogen nytte. Det savnes stærkt, fortælles der, og navnlig savner man meget børnetøj.

Det er da heldigt, at en ikke ringe portion af det tøj, der er samlet sammen i Kolding, netop er børnetøj; der er således ikke mindre end 7 pakker med komplet baby-udstyr.

I alt er der i Kolding samlet 60 store (100 kg.’s) sække med tøj, et resultat, vi udmærket kan være bekendt, men skulle en og anden efter statusopgørelsen efter jul og nytår være blevet klar over, at der stadig godt kan undværes et og andet stykke tøj, da kan man endnu nå at sende det til Falcks og Røde Kors’ indsamling. Men tirsdag er absolut sidste dag …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. januar 1940.

1940 – 4 tons tøj afsendes i næste uge til Finland

Mulighed for at sende en hel jernbanevogn.

På Falcks station i Kolding modtager man stadig en mængde tøj til de evakuerede finner, og i den anledning har vi i dag haft en lille samtale med stationsleder Foged.

Hvordan går det med tøjet til finnerne? spørger vi.

Det går glimrende!” svarer Foged. “Vi modtager næsten daglig en mængde tøj, og siden i fredags har vi modtaget ca. 50 store pakker med tøj. Meget af tøjet er ikke indpakket, og vi kan se, at der er meget fint tøj imellem“.

Sorterer De tøjet på stationen?

Nej tøjet bliver bragt til Røde Kors, og tre aftener i træk har vi haft travlt med at sortere tøjet. Børnetøj skal for sig, herretøj for sig osv. I sidste uge pakkede vi omkring 70 sække på Røde Kors’ station.”

Hvornår afsender De tøjet?

Det vil antagelig ske i løbet af næste uge, og så bliver det jo interessant at få at se, om vi kan fylde en hel jernbanevogn med tøj. Vi har fået samlet ca. 4 tons til dato …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. januar 1940.

1939 – 3 tons tøj til finnerne

Fint resultat af indsamlingen i går, og der kommer mere.

Røde Kors’ og Falcks Tøjindsamling til finnerne i går blev en stor succes. Om formiddagen indsamledes der, som i går meddelt, ved en vogn ca. 300 kg. Om eftermiddagen kørte to lastvogne ud, og resultatet blev strålende. Der indkom ca. 2.700 kg. brugt tøj, og indsamlingen nåede således op på 3 tons tøj – et efter byens størrelse meget stort kvantum.

Men det ser imidlertid ud til, at der kan fremskaffes meget mere. Falck har i løbet af gårsdagen måttet besvare en mængde opringninger fra folk, der havde noget brugt tøj, som de ville skænke til de nødstedte finner …

Indsamlingen slutter først mellem jul og nytår, og der er altså endnu en chance for at yde bidrag – eller for damerne til at få en ny kåbe. Sådan gik det nemlig for en frue i den vestlige bydel i går. Hun kom hjem og fortalte sin mand, at hun havde foræret Finlandsindsamlingen sin gamle kåbe, så nu måtte hun have en ny. Og gemalen kunne naturligvis – i betragtning af det formål, fruen havde tjent – kun tage meddelelsen til efterretning!

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. december 1939.

1939 – Tøj-indsamlingen i Kolding

Læge Brandorff sender os følgende:

I overmorgen, torsdag, vil Røde Kors’ Kolding-afdeling, som omtalt, foranstalte en indsamling af brugt tøj til finnerne, og vi anmoder alle, der kan og vil undvære noget sådant, om at aflevere tøjet sammenpakket – fodtøj bedes omhyggeligt sammenbundet – ved vognene, der fra middagstid vil køre omkring på indsamling …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. december 1939.

1939 – Masser af godt tøj til finnerne

En succes-indsamling i Kolding Husmoderforening.

Vi taler med formanden for Kolding Husmoderforening, fru driftsbestyrer Eriksen, og spørger, hvorledes det går med indsamlingen af tøj til Finland, en opgave, som husmoderforeningen jo har taget sig på.

“Det går sådan, at jeg i lørdags tilbragte hele min dag fra kl. 8 morgen til fem eftermiddag med at pakke tøj til afsendelse over Røde Kors i København til Finland”.

  • “Det var 9 timers pakkearbejde; så må der da være kommen noget tøj frem?”

“Kan de gætte? De vil ikke tro det: 615 kg. tøj, som blev pakket i store papkasser, så det er godt beskyttet til den lange rejse”.

  • “Hvor fik de så megen emballage fra?”

“Flere af byens større firmaer har også i den henseende været overordentlig imødekommende og har overladt os den nødvendige emballage.”

  • “Hvor kommer alt det tøj fra?”

“Både fra by og land, og det har været en så overmåde stor glæde at have dette arbejde at gøre, fordi der fra alle sider har vist sig en så enestående offervillighed.” …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. december 1939.