1943 – 6 måneders fængsel i gummityverisagen

Under medvirken af to kvindelige domsmænd behandlede Kolding Kriminalret i formiddags en sag mod en Koldingenser der sigtes for hæleri og meddelagtighed i forbindelse med dæktyverisagen. Den tiltalte havde bl.a. stillet nogle kælderrum til rådighed til opbevaring af bandens tyvekoster, men nægtede sig skyldig i noget ulovligt. Forholdet omfattede også en handel med et guldur, som af tiltalte var købt for 25 kr., men som skulle have været betydelig mere værd.

Anklageren, politifm. Arenbrandt, mente, at tiltalte, der lang tid efter kunne referer til et bestemt dæk, der havde stået omtalt i Folkebladet, måtte have mere end et rent periferisk kenskab til dette dæk. Forsvareren, landsretssagf. Halvor Petersen påstod pure frifindelse, idet der for hans klient ikke kunne foreligge skygge af bevis for, at de omhandlede sager var stjålet.

Dommen, der faldt hen under middag, kom dog til at lyde på 6 måneders fængsel […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. marts 1943.

1941 – Hovedmændene i tyveri-affære på Andelsslagteriet er anholdt

I middagsstunden blev der stjålet fedt og flæsk som solgtes.

Kriminalpolitiet kom fornylig vistnok i forbindelse med dæktyveriet, under vejr med en tyveri-affære på Andelssvineslagteriet, og siden torsdag aften, hvor de første anholdelser foretoges, har sagen udviklet sig, så der nu i alt er fem implicerede. Når vi ikke på et tidligere tidspunkt har omtalt sagen, skyldes det politiets henstilling herom, idet alt for megen omtale ville skade sagens videre forløb. Nu har politiet imidlertid selv lukket op for posen, tilsyneladende på et tidspunkt, hvor man endnu ikke er klar over sagens omfang. Alle de hidtil implicerede, der af familieforsørgere, har aflagt tilståelse om tyverierne af fedt, kød og flæsk, som de har videresolgt.

I et grundlovsforhør i går eftermiddags afsagdes der fængslingskendelse over tre, medens en fjerde blev anholdt og den femte er løsladt. Vi erfarer fra anden side, at tyverierne har fundet sted i middagsstunden, og under fjernelsen af tyvekosterne benyttedes elevatoren. Motivet til tyverierne må for et par af de impliceredes vedkommende søges i for hyppige værtshusbesøg, og en medvirkende årsag har arbejdsfordeling også været. En af de implicerede var blevet fuldstændig arbejdsløs, medens andre havde fem eller tre dages arbejde om ugen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. oktober 1941.