1944 – Den tyske regering har lovet Finland våbenhjælp

von Ribbentrop har forhandlet med den finske regering.

Rigsudenrigsminister von Ribbentrop har aflagt den finske regering et besøg. Under dette besøg drøftedes de spørgsmål, der interesserer Tyskland og Finland, og især det ønske, der er fremsat af den finske regering om våbenhjælp. Den tyske regering har erklæret sig rede til at imødekomme dette ønske fra den finske regerings side.

Forhandlingerne, der fandt sted mellem rigsudenrigsminister von Ribbentrop på den ene side og præsident Ryti og den finske udenrigsminister på den anden side, var båret af våbenbroderskabsbåndet mellem hærene og venskabet mellem de to folk. Der opnåedes på alle punkter fuld enighed i rigsregeringens og den finske regerings opfattelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. juni 1944.

1944 – Tyskerne anvender nyt våben i luftkrigen

Firkantede projektiler med metalstrimler, der skal ødelæggende angribende flyveres propeller

London, STB. via Basel

Det meddels, at allierede bombemaskiner atter natten til tirsdag har bombet Pas de Calais med de formodede startbaner for robotmaskinerne. Ved denne lejlighed stiftede de bekendtskab med et nyt, tysk våben. Det bestod af firkantede projektiler, der blev skudt højt op i luften og pludselig udløste en mængde hårde, glinsende metalstrimler, beregnet på at ødelægge propellerne.

Raketbombens sprængladning som 1 tons bombe

Officielt meddels i London, at man efter gunstige undersøgelser af de tyske robot-maskiner har fastslået, at det drejer sig om en raketdrevet gyroskopstyret anordning med vinger og styrefinner. Våbenet har en aktionsradius på ca. 250 km., og sprængladningen opgives til at svare til en 1.000 kg.s bombe, omend man er klar over, at det drejer sig om et langt mere effektivt sprængstof, end man hidtil har kendt.

Kilde: Kolding Folkeblad, 21. juni 1944

1944 – Tysklands nye våben sat ind mod England

“En ny slags sprænglegemer af sværeste kaliber”. Menes at være flyvemaskiner uden fører.

Berlin, RB.

Østengland og London blev sidste nat angrebet med sprænglegemer fra en ny slags våben, erklærede vicerigspressechef Suendermann fredag middag på forespørgsel over for udenlandske presserepræsentanter, til hvilke han udtalte sig om den af engelske indenrigsminister Morrison afgivne erklæring havde Morrison sagt, at tyskerne havde sat “flyvemaskiner uden fører” ind mod England.

Morrison betegnede angrebet som værende af alvorligere natur, men nægtede at fremkomme med nærmere oplysninger. Suendermann henviste til sidst meget kategorisk til den luftterror, som briterne nu havde iværksat i årevis. Titusinder af dræbte tyske kvinder og børn rejste anklage mod den engelske krigsførelse metoder. I værnemagtsberetningen omtalte indsats af særligt effektive sprænglegemer mod England som et militært anliggende, som de politiske afdelinger foreløbigt ikke kan kommentere. Om den erklærling, som den britiske indenrigsminister Morrison afgav i underhuset om det nye tyske våbens indsats udtaler man, at den, som forstår at læse mellem linjerne og kender britiske metoder og forhold må betegne erklæringen som dramatisk. Med denne konstatering, mener man her bedst at kunne karakterisere den første virkning af det nye tyske våben. […]

Kilde: Kolding Folkeblad, 17. juni 1944.

1944 – Skudt for øjnene af kone og børn på Vesterbrogade i København

Ramt i panden af vildfarende kugle fra et revolveroverfald ved højlys dag

På Vesterbrogade skete der i eftermiddag en tragisk begivenhed, hvorved den knap 30 år gamle graver ved Apostelkirken Ejnar Andreasen, Tullinsgade 13, blev dræbt for øjnene af kone og deres to små børn, hvoraf det ene kørtes i barnevogn.

Andreasen og hans familie kom gående ud for National Scalas konditori, da han pludselig styrtede om, død på stedet. da man undersøgte ham, viste det sig, at han var dræbt af en kugle, som havde ramt ham i den højre side af panden. Det opklaredes hurtigt, hvorledes ulykken var sket: på fortovet ved ‘Lidos Kaffebar’, omtrent ved Frihedsstøtten, var to unge mænd blevet overrumplet af fire andre unge mænd, som havde truet dem med revolver og spurgt, om de havde skydevåben. I så fald skulle de udlevere dem. Den ene fik en pistol trykket i ryggen, men han slog fra sig, og i det samme gik et skud af i retning mod Rådhuspladsen. 100-150 meter længere henne ramte det Ejnar Andreasen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. april 1944.

1944 – Forholdsregler til afvæbning af underverdenen

Forordning om besiddelse af skydevåben og krigsmateriel

Fra officiel tysk side meddeles:

Da underverdenen, som forsøger at forstyrre den offentlige orden i Danmark og at terrorisere befolkningen, på enhver måde søger at skaffe sig våben til gennemførelse af sine forbrydelser, er det blevet nødvendigt at træffe skarpe forholdsregler mod besiddelse af våben.

Det ligger i den samlede danske befolknings interesse, at alle våben bliver afleveret til de kompetente danske eller tyske myndigheder for at undgå at de kommer i gangsternes besiddelse. For aflevering af våbnene ansættes en frist til den 29. april 1944. Enhver, der efter dette tidspunkt endnu findes i besiddelse af våben, stiller sig på lige fod med gangsterne og vil blive straffet efter krigslovens fulde strenghed. Det er pålagt at de tyske retter efter den 29. april 1944 at dømme enhver uberettiget indehaver af våben efter følgende bestemmelser, ifølge hvilke dødsstraf er foreskrevet som den normale straf:

Besiddelse af skydevåben af enhver art, indbefattet jagtvåben, ammunition, håndgranater, sprængmidler og andet krigsmateriel, såvel som dele af sådanne genstande er forbudt. Disse bestemmelser gælder ikke for

  1. Skydevåben og ammunition for hvilke indehaver er i besiddelse af en af tysk myndighed eller en kompetent dansk politimyndighed udfærdiget tilladelse til at besidde våben, for jagtvåbens vedkommende glatløbet våben.
  2. Skydevåben og ammunition, som i tjenesteøjemed bæres med en tysk myndigheds tilladelse.
  3. Våben og andet krigsmateriel, som indehaveren gennem en efter den 29. august 1943 af tysk myndighed udstedt attest har tilladelse til at begolde.
  4. Våben af affektionsværdi, når de ikke har brugsværdi.
  5. Luftbøsser, hvis kaliber ikke overstiger 4,5 m.m.

Den, der i strid med forbuddet besidder genstande af de i første stykke nævnte art, straffes med døden. I lettere tilfælde kan idømmes tugthus eller fængsel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. april 1944.

1944 – Voldsforbryder henrettet

Fra officiel tysk side meddeles:

Den 20-årige danske statsborger student Niels Stenderup er af en tysk krigsret blevet dømt til døden og henrettet, fordi han på Københavns Hovedbanegård fra baghold overfaldt et medlem af den tyske værnemagt og søgte ved brug af en dolk at berøve ham hans skydevåben. Han sårede derved den overfaldne og andre tililende medlemmer af den tyske værnemagt. Nogle af disse blev delvis hårdt såret

Voldsdåd imod et medlem af den tyske værnemat

Fra officiel tysk side meddeles:

Den 21. april kl. 22.50 blev en 55-årige tysk sergent overfaldet af to personer i en sporvogn foran Kommunehospitalet. De forsøgte at berøve sergenten hans skydevåben. Gerningsmændene gjorde brug af deres pistoler, hvorved det pågældende medlem af den tyske værnemagt blev hårdt såret. Gerningsmændene flygtede i ly af mørket.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. april 1944.

1944 – Sabotagevagterne og 12 C.B.-betjente på gulvet

En snes revolverbevæbnede mænd trængte ind på gasværket og havde stort udbytte af karabiner og pistoler

København, torsdag. RB.

Ved 2-tiden i nat underrettedes politiet på Østerbro om at sabotagevagerne på Østre Gasværk var blevet afvæbnede af revolverbevæbnede mænd, der havde bundet vagterne, så at de var ude af stand til at bevæge sig. Politiet tog straks afsted og fandt sabotagevagterne, 12 C.B.-betetjente og en droskechauffør bundet på arme og ben. De forklarede at de var blevet overraskede af en snes bevæbnede mænd, der havde frarøvet dem deres våben. Droskechaufføren forklarede, at han var blevet hyret på Nørrebro af nogle unge mænd, som havde bedt ham køre til Sæbygade.

Ved ankomsten hertil traf passagererne tre kammerater. En af disse befalede chaufføren til at stige ned fra rattet, hvorefter størsteparten af de unge mennesker satte sig op i vognen, og en af dem startede vognen. Et par af de unge mennesker spadserede videre sammen med chauføreren til Østre Gasværk. Her fik chaufføren udbetalt 15 kr. af dem, der havde fulgt ham. Kort efter kom chaufførens tidligere passagerer ud fra gasværket, og de gav straks til at binde ham. Lift efter forsvandt sabotørerne med deres bytte, karabiner og pistoler, i chaufførernes vogn, idet de råbte til ham: “De skal nok få nærmere besked om, hvor vi stiller vognen!” Dette løfte har de dog ikke holdt, og vognen er ikke fundet.

Kilde: Kolding Folkeblad, 17. marts 1944.

1943 – Frovin Jørgensen

Kolding, 24/12:

Blandt de Koldingensere, der forleden blev ført til tysk koncentrationslejr, var kommunelærer Frovin Jørgensen. Tyskerne har oplyst, at man i hans have har fundet nedgravet en duplikator, hvorpå et lokalt illegalt blad var fremstillet. Frovin Jørgensen havde endvidere selv skrevet bladet og var fundet i besiddelse af våben.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Information, 24. december 1943.