1944 – Mange mennesker omkommet i et beskyttelsesrum

Berlin, lørdag R.B.

Efter hvad der supplerende meddels om de amerikanske bombemaskiners angreb på Rom i går, ramte de planløst nedkastede bomber navnlig beboelseskvarterer egnen omkring banegårdene Tiburtina og Ostiense, hvor talrige beboelseshuse blev ødelagt.

Civilbefolkningens tab har endnu ikke kunnet konstateres med nøjagtighed, idet rydningsarbejdet endnu er i gang. Alene fra et beskyttelsesrum, i hvilket ca. 200 personer havde søgt tilflugt, er der hidtil blevet fremdraget 50 døde. Antallet af døde overstiger nu 100 og antallet af sårede 200. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 5. februar 1944

1944 – Londons centrum er hårdt ramt

Rådhuset i ruiner, Londons Bank og hovedposthuset næsten ødelagt, Tower ramt.

Berlin, RB.

Der har atter natten til fredag været et storangreb mod London af tyske bombemaskiner. Der blev påny nedkastet store mængder brand- og sprængbomber i mange dele af den engelske hovedstad, og den anrettede skade er betydelig. Det oplyses bl.a. at særlig Greenwich-distriktet er hårdt medtaget. Woolwich Marine-arsenalet er blevet ramt af talrige brand- og sprængbomber, og det samme er tilfældet med Chatham-arsenalet og havnen, hvor der er mange rygende brandarner. I centrum er Londons Bank og hovedposthuset næsten fuldstændig ødelagt. Tower har lidt meget. Rådhuset ligger i ruiner.

6.000 tons bomber på en uge. 12.000 ejendomme ødelagte, 60.000 beskadiget.

Angrebet var det sjette i de sidste fem nætter og var et af de mest koncentrerede, som nogensinde er rettet mod den britiske hovedstad. Den stadige fortsættelse af de tyske luftangreb mod London betegnes i Berlin som selvfølgelig, da den nye fase i slaget om den britiske hovedstad åbenbart udgør en del af den systematiske kamp mod England. Ved de to angreb i januar nedkastedes der over 1.000 tons spræng- og brandbomber over London. I februar måned skete der, særlig i indeværende uge, en væsentlig forøgelse af angrebene, således at London, idet også forstyrrelsesangrebene må tages i betragtning, i de sidste 7 nætter ikke har fået ro. Når angrebet natten til fredag medregnes, har det tyske luftvåben i løbet af en uge nedkastet 6.000 tons spræng- og brandbomber over målområderne i den britiske hovedstad. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1944.

1944 – Nyt stort luftangreb på London natten til lørdag

Er det indledning til den bebudede gengældelse?

Førerhovedkvarteret, lørdag (RB)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Luftvåbnet foretog i nat med store styrker påny et hårdt angreb på London. Ved massenedkastning af spræng- og brandbomber blev der fremkaldt udstrakte brande og ødelæggelser i byområdet.

Forspillet til slaget om London?

Berlin, lørdag (RB)

I forbindelse med det nye tyske luftangreb på den engelske hovedstad tager man i autoritative kredse i Rigshovedstaden ikke stilling til spørgesmålet om, hvorvidt også dette nye angreb er en, om end meget effektiv, enkeltaktion eller forspillet til det kommende slag om London.

Angrebet varede en time

Stockholm, lørdag (RB)

Reuters Bureau har ifølge DNB udsendt følgende meddelelse om det tyske luftangreb på den engelske hovedstad: I de tidligre morgentimer i dag, lørdag, foretog tyskerne det mest energiske luftangreb siden de store angreb i 1940-41 for at stikke London i brand. De nedkastede en stor mængde spræng- og brandbomber, efter at de var trængt igennem det frygtelige forsvarsildbælte omkring byen. Alarmen varede lidt over en time, og på et givent tidspunkt opstod der brande i alle retninger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. februar 1944.,

1944 – Spræng- og brandbomber over Sønderjylland i nat

Tre ejendomme ødelagt og to kvinder såret. Flere maskiner skudt ned.

Sønderborg, R.B.

Sønderjylland blev i nat overfløjet af meget store styrker af allierede bombemaskiner. Der var alarm to gange, og den sidste blev først blæst af kl. 6.20 i morges. Såvel på Als som ved Sundeved fandtes flere brand- og sprængbomber, og adskillige steder anrettedes skade. På en mark mellem Kirkehørup og Lambjerge faldt en række bomber, og tre beboelsesejendomme blev næsten fuldstændig ødelagt. Det gik værst ud over arbejdsmand Hans Zachaus hus, der styrtede sammen, og fru Zachau pådrog sig flere snitsår af glassplinter. I naboejendommen blev en dame, fru Dorothea Schmidt såret. På Varnæshoved og i Kliplev samt ved Mjels på Als styrtede tre bombemaskiner ned. Ved Mjels fandt mand ligene af fem flyvere, medens man man de to andre steder ikke har noget spor af besætningerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. januar 1944.

1944 – Nyt dag-angreb på Kiel i går

Også angreb på vestyske byer og de besatte områder mod vest

Berlin, RB.

I formiddagstimerne i går fløj stærke afdelinger af amerikanske bombemaskiner ind over det nordtyske kystområde, og der foretoges et nyt heftigt terrorangreb på Kiel. Mindre afdelinger angreb samtidigt byer i Vesttyskland, især Düsseldorf. Angrebene skete som sædvandlig fra meget stor højde over et tæt skydække. Det tyske luftforsvar tilføjede de amerikanske bombemaskiner betydelige tab.

Også de besatte områder mod vest blev i går angrebet af engelske og amerikanske bombemaskiner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. januar 1944.

1943 – Luftkrigen: Nyt angreb på London i morges

Tredje nat i træk

London via Lissabon, INT. Søndag

Atter i dag havde Stor-Londons luftværnsområde luftalarm, meddeler Reuter. Der foreligger endnu ungen nærmere enkeltheder om det tyske angreb, som denne gang fandt sted i morgentimerne. Det er tredje nat i træk, Londonerne har været i kælderen.

Bombeangrebene på London.

Berlin, RB

Internationale Information meddeler: Natten til den 20. december og i de tidlige morgentimer mandag angreb tyske bombemaskiner i god sigtbarhed militære og krigsøkonomisk vigtige mål i Londons byområde med bomber af svær kaliber. Selvom briterne benyttede alle deres forsvarsmidler for at sikre angrebsmålene ved en stærk luftskyts- og ballonafspærring og indsatte talrige natjagere, opnåedes der et fuldstændigt resultat ved de tyske bombemaskiners angreb. Målene blev bombarderet med stor virkning, og der iagttoges talrige brande og udstrakte ødelæggelser. Bortset fra en enkelt maskine vendte alle de indsatte tyske bombeafdelinger fuldtalligt tilbage til deres indsatshavne.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. december 1943.

1943 – Nyt hårdt angreb på Berlin i aftes

Luftslag af vældigt omfang over Stor-Berlin

Berlin, RB.

Britiske flyvemaskiner angreb rigshovedstaden i aftentimerne i går.

Fjenden led meget store tab af firemotorers bombemaskiner og flyvende personel. Indtil kl. 11 i aftes var det med sikkerhed konstateret, at 30 bombemaskiner var skudt ned. Fra de ødelagte fjendtlige bombemaskiners ruiner er der hidtil bjærget 146 britiske flyvere. Om det nye terrorangreb erfarer DNB følgende enkeltheder:

Angrebet må betegnes som hårdt. I dets første fase iagttog man, at 12 brændende, store, fjendtlige flyvemaskiner styrtede ned. Allerede en time før midnat var det med sikkerhed konstateret, at over 30 bombemaskiner var skudt ned. Store styrker tyske natjagere afskærmede fra rigshovedstadens udkanter til Elben og derudover Berlin i alle højder. Under de fjendtlige maskiners flyvning til og fra Berlin, men navnlig over hele Storberlins område udkæmpede i tiden fra kl. 20 til 21.30 et heftigt sjældent er oplevet. Man observerede det fremragende samarbejde mellem lyskaster- og luftværnsbatterierne og hørte næsten uafbrudt de tyske natjageres kanon- og maskingeværild fra den stjerneklare himmel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. december 1943.

1943 – Goebbels lover England frygtelig gengældelse

Dag og nat arbejdes der med feberagtig flid på forberedelserne

Berlin, RB.

Rigsminister, dr. Goebbels holdt i går en tale i anledning af åbningen af Hitlerungdommens filmstimer for vinterhalvåret og benyttede denne lejlighed til at udtale sig om det, som han sagde, mest brændende problem i øjeblikket, den fjendtlige luftterror og dens følger for de tyske hjem

Ministeren udtalte bl.a.:

Øjensynlig hengiver fjenden sig til falske og bedrageriske forhåbninger om formodede udsigter for denne gemene, kyniske, rå kampmetode, der netop deri er så typisk engelsk. Fjenden mener derved at kunne bryde det tyske hjems krigsmoral for derved at kunne vinde en let, billig ganske umilitær sejr, hvilket hidtil er blevet nægtet ham på den ærlige slagmark, og som også for bestandig vil blive nægtet ham. Foruden andre storbyen er turen nu også kommet til rigshovedstaden. Fjenden tildænger den med spræng- og brandbomber, og giver triumferende udtryk for håbet om, at befolkningen ikke i længden vil kunne udholde dette, men vil bryde sammen og derigennem berede vej for krigens afslutning på den måde, fjenden ønsker sig det: gennem en betingelsesløs kapitulation, af hvilken følgerne ville blive, at vore liv ville blive sat i pant, vor befolkning solgt, vore mænd blive arbejdsslaver, og ethvert tysk håb til fremtiden blive båret til graven. Jeg kan herpå i rigshovedstadens og dens befolknings navn og i hele det tyske folks navn kun give dette svar: Aldrig. Der kan ikke tænkes den situation, i hvilken vi ville kunne beslutte os til et sådant fortvivlelsens skridt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. november 1943.