1944 – DNSAP villa lagt i ruiner

Ved fire tiden tidligt om morgen den 8. april 1944, skete der et bombeattentat imod en 2 etagers villaejendom på Sølundsvej 8 i København. Ifølge aviserne, var der anvendt både spræng- og brandbomber.

Om eftermiddagen var der stadigt ild i ruinerne af villaen, der på et øjeblik blev lagt i ruiner. Villaen har tidligere været ejet af skibsreder M. Nielsen, men var blevet solgt til det nazistiske parti DNSAP.

Kilde: DNSAP villa lagt i ruiner, Fredericia Socialdemokrat, 8. april 1944

1944 – Bombeeksplosion på Kongens Nytorv

To caféer stærk ramponeret, en mand alvorligt såret
København (RB)
Et par minutter før midnat indtraf en eksplosion i Hviids Vinstue på Kongens Nytorv. Der var blevet kastet en bombe ind gennem et af vinduerne fra Kongens Nytorv, og ved eksplosionen, der lød meget kraftig, blev hele vinstuen ødelagt. De tunge skodder for vinduerne blæstes ud sammen med ruderne, og dele af inventaret slyngedes ud på gaden. Også i den i etagen ovenfover beliggende Grand Café skete der en del skade. I eksplosionsøjeblikket kom varmemester Ernst Bonnez, Lillekongensgade 6, forbi. Han blev ramt i hovedet af glassplinter og blev i alvorlig medtagen tilstand bragt til Kommunehospitalet og indlagt. Efter eksplosionen har man set to mand løbe bort fra stedet.

Ny biograf-attentat. Men ikke større skade.
Der indtraf endvidere i nat nogle minutter før kl. 1 en bombeeksplosion i Platan-Biografen på hjørnet af Vesterbrogade og Platanvej. Der var her blevet anbragt en bombe i et ventilationsrum ved siden af operatørrummet. Ved eksplosionen slyngedes jernstumper helt over på den anden side af Vesterbrogade og knuste nogle butiksruder, ligesom der i det hele taget gik en del ruder i nabolaget. […]

Kilde: Uddrag, Fredericia Social-Demokrat, 1. april 1944.

1944 – To nye bombeattentater i København i nat

Kino-Palæet på Frederiksberg ved to bombeeksplosioner – en bombe i kældercafé på Nørrebro

Kino-Palæet på Frederiksberg er i nat blevet fuldstændig ødelagt ved bombeeksplosion. Vægter Jensen Nissen fra De forenede Vagtselskaber, der intet mistænkeligt havde observeret, da han gik sin første runde kl. 23.40, hørte kl. 2.20, da han var på sin anden runde, og opholdt sig i nærheden af Kino-Palæet, en voldsom eksplosion derfra og alarmerede straks Frederiksberg Brandvæsen, der i løbet af 5-10 minutter kom til stede sammen med Falcks Redningskorps og Zoneredningskorpset.

Eksplosion nr. 2

Umiddelbart efter, at brandvæsenet var ankommet, lød der endnu en kraftig eksplosion. Ved sprængningen væltede den ene gavl. Murbrokker slyngedes ud på kørebanen på Gl. Kongevej. Sporvognens køreledninger blev revet ned og samtlige biografteatrets døre ud mod Gl. Kongevej og den vestlige ende af taget blæstes ud. Der opstod brand to steder, nemlig i teaterrummet og bygningens vestlige ende, hvor operatørrummet var beliggende, men ilden blev hurtigt slukket. Operatørrummet såvel alt, hvad der fandtes inde i teatret er fuldstændig ødelagt. Ingen mennesker kom til skade. En mængde ruder i de omliggende kvarterer blev knust. Det er endnu ikke konstateret, hvorvidt bomberne har været tidsindstillede eller har været anbragt umiddelbart før vægternes sidste runde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. marts 1944.

1944 – Voldsom bombeeksplosion på Aalborg Stiftstidende

Stor skade på Stiftsbogtrykkeriet og hele bladbygningen – betydelige ødelæggelser i hele nabolaget

Kl. 0.30 i nat eksploderede en kraftig bombe i en kælderhals til Aalborg Stiftstidendes bygning ud mod Bernhard Rees Gade. I stueetagen, her findes Aalborg Stiftsbogtrykkeri, der blev så godt som ødelagt. Etageadskillelsen til kælderen sprængtes i stykker, og en del af Stiftsbogtrykkeriets maskiner styrtede ned i kælderen. I øvrigt blev Stiftsbogtrykkeriet så slemt raseret, at dets maskiner er ødelagt.

På 1. sal over Stiftsbogtrykkeriet findes bladets maskinsætteri. Ved eksplosionen blev der slået hul i denne etageadskillelse, og to sættemaskiner blev væltet om, medens to øvrige på én nær alle blev så beskadigede, at de er ude af funktion. Ved eksplosionen udbrød der brand i Stiftsbogtrykkeriet, og der brændte bl.a. et papirlager til en værdig af ca. 60.000 kr.

Hele Aalborg Stiftstidendes bygning blev beskadiget ved eksplosionen, og i redaktionens og ekspeditionens kontorer kan man i dag overalt spore eksplosionens virkninger. Eksplosionen var så voldsom, at svære tværbjælker blev slynget 20-30 meter i vejret og fandtes i baggårde på den anden side af gaden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. marts 1944.

1944 – Fabrikssabotage i Fredericia i nat

To bomber eksploderede ved Dansk Rørindustris fabrik

Ved midnatstid i nat eksploderede tre bomber, der var anbragt uden for facaden til Dansk Rørindustri ved Nymarksvej. Ved eksplosionen blev det store fabrikskompleks delvis ødelage. Virksomheden, der beskæftiger ca. 75 mand, vil ikke kunne komme igang foreløbig. Flere ejendomme på den modsatte side af vejen blev stærkt beskadigede ved eksplosionen. En nyopført bungalow er så medtaget, at den sandsynligvis må rives ned. I hundredvis af ruder i kvarteret blev knust. Så vidt vides, er der ikke sket nogen personskade […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. februar 1944.

1944 – Londons centrum er hårdt ramt

Rådhuset i ruiner, Londons Bank og hovedposthuset næsten ødelagt, Tower ramt.

Berlin, RB.

Der har atter natten til fredag været et storangreb mod London af tyske bombemaskiner. Der blev påny nedkastet store mængder brand- og sprængbomber i mange dele af den engelske hovedstad, og den anrettede skade er betydelig. Det oplyses bl.a. at særlig Greenwich-distriktet er hårdt medtaget. Woolwich Marine-arsenalet er blevet ramt af talrige brand- og sprængbomber, og det samme er tilfældet med Chatham-arsenalet og havnen, hvor der er mange rygende brandarner. I centrum er Londons Bank og hovedposthuset næsten fuldstændig ødelagt. Tower har lidt meget. Rådhuset ligger i ruiner.

6.000 tons bomber på en uge. 12.000 ejendomme ødelagte, 60.000 beskadiget.

Angrebet var det sjette i de sidste fem nætter og var et af de mest koncentrerede, som nogensinde er rettet mod den britiske hovedstad. Den stadige fortsættelse af de tyske luftangreb mod London betegnes i Berlin som selvfølgelig, da den nye fase i slaget om den britiske hovedstad åbenbart udgør en del af den systematiske kamp mod England. Ved de to angreb i januar nedkastedes der over 1.000 tons spræng- og brandbomber over London. I februar måned skete der, særlig i indeværende uge, en væsentlig forøgelse af angrebene, således at London, idet også forstyrrelsesangrebene må tages i betragtning, i de sidste 7 nætter ikke har fået ro. Når angrebet natten til fredag medregnes, har det tyske luftvåben i løbet af en uge nedkastet 6.000 tons spræng- og brandbomber over målområderne i den britiske hovedstad. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1944.