1944 – To nye bombeattentater i København i nat

Kino-Palæet på Frederiksberg ved to bombeeksplosioner – en bombe i kældercafé på Nørrebro

Kino-Palæet på Frederiksberg er i nat blevet fuldstændig ødelagt ved bombeeksplosion. Vægter Jensen Nissen fra De forenede Vagtselskaber, der intet mistænkeligt havde observeret, da han gik sin første runde kl. 23.40, hørte kl. 2.20, da han var på sin anden runde, og opholdt sig i nærheden af Kino-Palæet, en voldsom eksplosion derfra og alarmerede straks Frederiksberg Brandvæsen, der i løbet af 5-10 minutter kom til stede sammen med Falcks Redningskorps og Zoneredningskorpset.

Eksplosion nr. 2

Umiddelbart efter, at brandvæsenet var ankommet, lød der endnu en kraftig eksplosion. Ved sprængningen væltede den ene gavl. Murbrokker slyngedes ud på kørebanen på Gl. Kongevej. Sporvognens køreledninger blev revet ned og samtlige biografteatrets døre ud mod Gl. Kongevej og den vestlige ende af taget blæstes ud. Der opstod brand to steder, nemlig i teaterrummet og bygningens vestlige ende, hvor operatørrummet var beliggende, men ilden blev hurtigt slukket. Operatørrummet såvel alt, hvad der fandtes inde i teatret er fuldstændig ødelagt. Ingen mennesker kom til skade. En mængde ruder i de omliggende kvarterer blev knust. Det er endnu ikke konstateret, hvorvidt bomberne har været tidsindstillede eller har været anbragt umiddelbart før vægternes sidste runde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. marts 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar