1940 – Kulturen i Kolding

Det Unge Grænseværn og Højskoleforeningen indbyder i morgen aften til en Finlands-aften med pastor Helfdan Helweg fra København som taler, Helweg vil holde foredrag om blandt andet egne oplevelser fra Finland. Efter foredraget synger fru Markussen sange fra Finland.

Hos boghandler Schæffer er der travlhed med at sælge billetter til V.U.s teater-forestilling lørdag aften klokken 19:30, telefonen har kimet siden morgenstunden og billetterne er blevet revet væk. Vil du derfor have fat i en, skal du skynde dig.

Det er også på lørdag, at der åbner en udstilling på Hotel Kolding, med 30 lærreder, malet af grønlandsmaleren Emanuel A. Petersen.

Der var i år tre koldingensere med til Arbejder-Skakforbunds Påskestævne, der afholdtes i Fredericia. Koldingenseren M. Steengaard klarede sig særligt godt, i 1. klasse opnåede han en andenplads med 5 points.

Kilde: Kolding Folkeblad

1939 – Det nye bibliotek

Det nye centralbibliotek for Kolding åbnedes i går (30. september), det var dog først i dag at man officielt holdt “åbent hus“. På kun fem timer besøgte, oplyser biblioteket, ikke færre end 3770 personer biblioteket.

Der er kommet mange gaver til det nye bibliotek, af de største private bidrag kan nævnes bibliotekets egen formand kæmner Zoffmann, der har skænket 2000 kr. til bogkøb og fabrikant Volkert, der har skænket 5000 kr. til inventar.

Et smukt og godt Bibliotek er skabt – men der er Brug for en større Bogbestand i de ny Rammer.

Kæmner Zoffmann, uddrag af åbningstale

En del af det gamle inventar bruges stadigt, af nyt lægger man dog særligt mærke til stolene, der er betrukket med ufarvet oksehud. Der er også kommet jernhylder i magasiner, og de vigtigste rum er forsynet med radioanlæg. I avismagasinet i tagetagen, kommer byens gamle aviser til at lægge sammen med Historisk Samfunds samlinger fra Koldinghus.

Der er på biblioteket i alt beskæftiget 14 personer: overbibliotekar E. Ebstrup, bibliotekarerne frk. Ørbech, Mogens Iversen, frk. J. Marschall, A.V. Haagerup, samt eleverne Signe Berkild, Svend Aage Andersen og Annelise Thage. Derudover vagtmester Jørgen Eskelund og fem unge damer, der hjælper med til det praktiske.

Arkitekt Ernst Petersen har udtalt sig at selve byggeriet har holdt budgettet, men der kommet en del mere inventar til end først beregnet, fordi det er blevet foretrukket og møblere alle afdelinger fuldt ud fra starten.

Den nye bygning er gravet så dybt ind i Slotsbanken, at det var påtale at anlægge luftværnets kommandostation i kælderen under Bogmagasinerne, i stedet blev dog Almenskolens ny bygning valgt.

Kilder: Kolding Folkeblad, 2. oktober 1939; Kolding Folkeblad, 30. september 1939

1939 – Sireneprøven overraskede

I formiddags kl. 10 lød sirenerne, der skal advare byens befolkning i tilfælde af et luftangreb, for første gang. Utvivlsomt havde byens borgere ventet sig en langt kraftigere og mere iørefaldende alarmering i en A-by.

Rent teknisk, måtte prøve siges at være fuldt tilfredsstillende, men hvad hensigten med sirenerne angår, der må den almindelige borger have lov at sige, at det var beskedent, hvad man fik at høre. Folk var indstillet på at lytte, så der var mange, der spidsede ørerne, men det er jo ikke tilfældet, hvis det engang skulle gå hen og blive til alvor med alarmeringen.

På fabriksvirksomhederne kunne der intet høres, i de kommunale værker heller ikke. Det var så ejendommeligt, at man visse steder i Jernbanegade ikke kunne høre sirenerne, selv ikke den, der var placeret på slottet. Den skulle ellers kunne høres helt ud til Strandhuse, tilmed i modvind.

En del fabriksvirksomhederne lader formentligt lægge direkte ledninger til politistationen, så de fik deres eget alarmeringsapparat, som trådte i kraft med sirenerne. Elektricitetsværket har allerede besluttet sig for det.

Der var oprindeligt lovet Kolding 5 sirener, men man skulde prøve, om byen kunne nøjes med 4. Nu er den 5. under vejs, den vil blive anbragt på en ejendom i Jernbanegade, antageligt i nærheden af Boesens konditori. På den måde vil man gøre det bedste, til at dække den indre by.

Travlhed som aldrig før på telefoncentralen

På telefoncentralen har der hersket en travlhed som aldrig før. Travlheden kulminerede i går, da der var ikke mindre end 20.000 indenbys samtaler. Også udenbys samtaler har været ekspederet uhyre mange af. Mange forretningsfolk må træffe deres dispositioner telefonisk, hvor dette ikke har været nødvendigt før, – og hvor ange dispositioner ekstra har der ikke måtte træffes i de sidste dage!

Distriktschef Hempel oplyser over for os, at der i går på de udenbys linjer var optil tre timers ventetid på de travleste tider. Om aftenen kom der en meget travl tid mod Esbjerg, hvor der en overgang kun kunde ekspederes ekspressamtaler, og her kunne der også være optil et kvarters ventetid.

I løbet af nogle dage forventer man dog, at den værste travlhed vil aftage.

Indlægget er en delvis afskrivning af artiklen “Kolding under krigen”; Kolding Folkeblad, 5. sept 1939, side 4

1939 – Danmark er neutral

Regeringen har igen udmeldt at Danmark opretholder sin neutralitet i den krig som er udbrudt. I går gik Frankrig, England og Polen sammen imod Tyskland, også Australien og New Zealand erklærede i går Tyskland krig. I både Canada og Indien er der krigsforberedelser, Tyrkiet har meldt støtte til de allierede, over store dele af verden mærkes krigen. Den storeuropæriske krig er nu en realitet, man kan også kalde den en ny verdenskrig, da lande uden for Europa er gået i krig mod Tyskland.

I morges blev en dansk fiskekuttere mine spræng ude i Vesterhavet, det er endnu ikke helt klart hvad der er sket, over radioen på skibet havde besætningen sendt nødopkald ud; over radioen fortalte de om en masse minesprængninger ude i vandet, skibet svare ikke længere på radioen og det frygtes sunket. Det er meddeles igennem nyhederne at de over 100 fiskekuttere fra Esbjerg der er ude og sejle, er på vej hjem igen.

Man må håbe at det kun bliver krigens følger, at der herhjemme indføres restriktioner og rationeringer i Danmark. Det mest i øje faldne er måske standsningen af privat bilkørsel. Der er stille ved grænsen, ingen tegn på at krigen vil sprede sig herop. Ellers er det de mange indkvarteringer der kan mærkes, der er privat allerede indkvarteret over 700 mand i Kolding. Ifølge bataljonschef Gudme, går indkvarteringerne dog meget glat, og man bliver mødt med meget venlighed rundt om i Kolding og Bramdrup.

I Kolding skal der i aften være byrådsmøde, for at afklare situationen omkring den ekstraordinære situation. I morgen klokken 10 vil de nye luftværns sirener blive afprøvet, det er kun en øvelse, ingen grund til uro.

På grund af krigen har mange forskellige mennesker været nød til at forlade Tyskland, de fleste er vist på vej videre til Sverige, diplomater og konsulatfolk fra både Nicaragua, Guatemala og Mexico er rejst igennem Kolding. Også den svensk filmstjerne Zarah Leander har forladt Berlin, da hun kørte igennem Kolding sad hun selv bag rettet i sin Horch.

Rundskuefestlighederne kom til at stå i krigens tegn, de fleste festligheder var desværre aflyst. Der skete en alvorlig ulykke med Aarhus Tivoli, da en mand faldt ud af en karrusel, det er endnu uvist hvor slemt det står til med ham. Der er blevet klaget fra beboere i området omkring Mazantigade, støjen fra tivoliet var så slem at en enkefrue måtte forlade sin bopæl.

Kilde: Kolding Folkeblad, 4. september 1939