1942 – Vækkelsesmøderne i ‘Bethel’

Vækkelsesugen i ‘Bethel’ begyndte søndag aften med fuldt hus. Særlig lagde man mærke til de mange unge, der var mødt. Sekretær Riberholdt-Hansen, København, talte ud fra 1. Peters brev 2. kap.

Verden har aldrig haft plads for Jesus Kristus, udtalte han, man naglede ham til korset for at blive fri for ham. Og verden har ikke forandret sig siden. Peter har ret, når han siger, at Jesus blev forkastet af mennesker. Efter hans død var det hans disciple, der bar hans evangelium ud, men verden tog ikke imod det. Stefanus var den første martyr, siden voksede tallet, og martyrtiden er endnu ikke forbi.

Hans evangelium har lydt til slægt efter slægt, og vi ved, at Gud kalder os til omvendelse og tro. Og dog er der mennesker, der aldrig tog imod Gulds kald, aldrig gjorde alvor af at gøre ham til herre over alt i livet. Jesus blev vel forkastet af mennesker, men, siger Peter, han er udvalgt af Gud. Så kan mennesker forkaste ham, så meget de lyster, det forringer ikke Jesus, men os. […]

Gud kalde i disse aftentimer og kalder i aften ad dig. Således kaldte Gud engang mig i min tidligste ungdom. Jeg sagde Ja, tog imod Guds frelse, og det skal være mit vidnesbyrd i aften, at trods nederlag, trods megen skrøbelighed, gav Gud mig frelse og et velsignet og lykkeligt liv under hans nåde. […]

Mandag aften talte medlem af Indre Missions bestyrelse, pastor Poul Sørensen, Vejle. Møderne fortsætter i aften. Da taler og synger sangmissionær Gundtoft, Randers.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 24. november 1942.

1941 – Gårdejer Søren Henriksen fylder 75 år

Den kendte gårdejer og landmand fra Hvalgaard i Pjedsted, Søren Henriksen, fylder 75 år på mandag den 10. februar 1941. Henriksen er kendt som en dygtig og sympatisk mand, der altid med den største interesse har passet hans mange tillidsposter, og hans evner, har været mange til gavn.

Henriksen har tidligere været medlem af Pjedsted Sogneråd og Vejle Amtsråd, samt siddet i Fredericia Sygehus bestyrelse, og Kolding Slagteris bestyrelse. Derudover har Henriksen været aktiv indenfor Indre-missions bevægelsen.

Kilde: 75år, Fredericia Socialdemokrat, 8. feb 1941, side 4

1940 – Arbejdernes Bibelkreds

Arbejdernes Bibelkreds, både mænd og kvinder, er blevet indbudt til sommerfest i fabrikant Thøgersens hjem og have, Ejlersvej 24, Onsdag Aften.

Da der er både Husrum og Hjerterum, er det mig en glæde på Udvalgets vegne at sige til alle dem, der plejer at møde ved Festerne i Bethel: I er meget velkomne Onsdag Aften, og Indbyderen venter stort Besøg. Pastor Tobiassen og Metalsliber Olesen har lovet at tale, så jeg kan trøstig love alle, der kommer, en god Aften i alle Måder.

Altså på Gensyn Onsdag Aften.
Jacob Krarup

Kilde: Notits, Kolding Socialdemokrat, 16. juli 1940