1942 – Årets produktion af tørv 3,2 pct. større end i fjor

En stor del af tørvene, der endnu ligger ude, vil gå tabt

Det danske Hedeselskab har nu opgjort årets tørveproduktion, og af disse udregninger fremgår det, at der i alt er blevet fremstillet 4,8 millioner tons, hvilket sammenliget med sidste år er en fremgang på 3,2 pct. De 2,6 millioner tons er blevet fremstillet i Jylland, medens øerne har tegnet sig for 2,2 millioner tons. Der har i år været 7.482 producenter, der fremstillede tørv til salg. Det er godt 400 færre end i 1941.

De opgivne tal er udregnet på grundlag af producenternes oplysninger. En del af producenterne har opgivet deres fabrikation i antal stykker, mens andre har givet oplysninger om den tonsvise produktion. Hedeselskabet har derefter foretaget en omregning, hvorefter der som ved tidlige oversigter er regnet med, at der går 2.500 tørv på 1 ton. Det svarer også nogenlunde til den opgivne middelvært af de fremstillede tørv.

I tiden fra 1. august til 15. september, altså i den forlængede sæson, da staten tilbød et tilskud på 4 kr. pr. ton, er der af ca. 3.500 producenter blevet fremstillet 8-900.000 tons tørv. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 22. december 1942.

1942 – Flere “arbejdsløse” arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedstallet gået ned med 1.200 på 2 uger.

Den forårsoffensiv, solen har indledet, har allerede givet sig udslag i betydelige resultater, hvad beskæftigelsen angår. Vi omtalte i sidste uge, hvorledes arbejdsløshedstallet i de 24 kommuner under Kolding Arbejdsanvisningskontor var gået 500 ned på én uge, men i den sidste uge er denne rekord dog langt overfløjet. Arbejdsløshedstallet er nu under 1.000, mod 2.200 for blot to uger siden. Hovedparten af de ledige er arbejdsmænd i Kolding samt en del kvinder i industrien.

Foruden Ødis, der først kunne melde om “arbejdsløs” arbejdsløshedskasse, er kommet nye kommuner til, hvor denne glædelige form for arbejdsløshed har vundet indpas, nemlig Hjarup, Sdr. Stenderup og Taps. I Egtved, Harte, Lejrskov, Viuf-Alminde, meldes der om 1 arbejdsløs hvert sted, og i Vester Nebel og Vejstrup om 2 og 3 arbejdsløse. I kommunerne er der tilsammen kun 66 ledige landarbejdere, og de vil formentlig snart komme i sving også, om ikke før så i tørvesæsonen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 23. april 1942.