1941 – Chile beslagægger tre danske skibe

De skal sejle under chilensk flag til krigen er forbi
Santiago de Chile, søndag
R.B. fra Deutsches Nachrichtenbüro.
Den chilenske regering har ved dekret erklæret tre danske skibe, der ligger i Talchuhuanos havn, nemlig fragtdamperne LOTTA, FRIDA og HELGA for beslaglagt indtil krigens ophør. Skibene vil gå ind i den chilenske handelsflåde og sejle under chilensk flag. Skibene og deres indretninger bliver vurderet af en særlig kommission. Officerer og mandskabet fra disse skibe vil blive bragt i land og få en månedlig godtgørelse, hvis de vil forblive i Chile. Men de kan også forblive ombord på skibene og arbejde videre i chilensk tjeneste mod en hyre, hvorom der endnu skal træffes aftale. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 17. februar 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar