1941 – Mange afskedigelser som følge af varemangel

Både i København og i provinsen
En række storvirksomheder i København og i nogen grad ligeledes i provinsen har i den sidste tids set sig nødsaget til at foretage en række afskedigelser af deres faste folk. I næsten alle tilfælde drejer det sig desværre om ældre personer, der vil have svært ved at finde nye stillinger.
Som årsag til afskedigelsen angives tilbagegang i forretningens beskæftigelse som følge af de stærkt stigende priser, formindskede varelagre og svigtende købeevne hos den efterhånden meget store del af befolkningen, der må gå ledige.

Kilde: Den nazistiske avis ‘Fædrelandet’, 5. marts 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar