1942 – Fortrinsvis cement til begyndt boligbyggeri og privat husbyggeri

Der vil næppe foreløbig blive cement til byggeri, som ikke er påbegyndt, og heller ikke til anlægsarbejder.

København, lørdag (R.B.)

På grund af herskende forsyningsforhold har det som bekendt i nogen tid knebet med leverancerne af cement. Handelsministeriet har derfor nu tilrettelagt en regulering af udleveringen af cement fra cementfabrikkerne. Herigennem er først og fremmest lagt vægt på, at det boligbyggeri og private husbyggeri, som er påbegyndt kan færdiggøres, endvidere, at der kan leveres cement til nødvendige reparationsarbejder, mindre byggeri, cementvarefabrikker m.v. Handelsministeriet har udfærdiget sin bekendtgørelse om ordningen efter forhandling bl.a. med den interesserede industri og byggenævnet.

Ministeriel tilladelse nødvendig med enkelte undtagelser

Det foreskrives i bekendtgørelsen, at cement, uanset tidligere indgåede aftaler, indtil videre kun kan sælges eller udleveres fra cementfabrikker, når ministeriet har givet tilladelse hertil. For at reparationsarbejder og andre mindre arbejder, til hvilke der anvendes cement, kan udføres, uden at den pågældende forhandler eller byherre i hvert enkelt tilfælde skal søge indløbstilladelse, er det dog bestemt, at cementfabrikkerne indtil videre er berettiget til uden tilladelse til forhandlere af cement og til cementvarefabrikker månedlig at sælge og udlevere et kvantum cement på indtil 25 pct. af den pågældende fabriks månedlige salg eller udlevering i 1941. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 12. juli 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar