1943 – Charkov rømmet af tyskerne nat

Internationale Information meddeler:

Sidste nat har de tyske tropper rømmet byen Charkov planmæssigt, uden at være betrængt af bolshevikkerne og efter at de havde ødelagt de krigsvigtige anlæg. Da byen under kampenes forløb allerede gentagne gange har skiftet ejer, har den i sin nuværende tilstand ikke nogen værdi som trafik- og forsyningscentrum. De tyske stillinger blev ved flytningsbevægelse væsentligt forkortet og forbedret.

Kilde: Kolding Folkeblad, 23. august 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar