1943 – En ny udvidelse af Kolding Sygehus?

Plads til 16 senge mere ved tilbygning af den medicinske afdeling

Kolding Sygehus’ bestyrelse har i nogen tid syslet med planer om en ny udvidelse af sygehuset, idet der stadig er lange ventelister af patienter. Formanden for sygehusbestyrelsen, amtsrådsmedlem Hans Bygvraa, Bramdrup, oplyser, at det drejer sig om en tilbygning til den medicinske afdeling, således at der skabes plads til 16 senge mere. Tilbygningen skal foretages ved den ende af afdelingen, som støder ud mod indkørselsporten, i den krog, som findes mellem røntgenafdelingen og den gamle operationsstue.. En del af den gamle bygning skal brydes ned. Udgiften er beregnet til 100.000 kr. Udvidelsen skulle ikke nødvendiggøre større lægestab, hvorimod der antagelig skal ansættes et par sygeplejersker mere. Udvidelsesplanen går nu til behandling i amtsråd og byråd, som skal træffe afgørelsen. Hvorvidt planen overhovedet kan bringes udførelse nu, er dog tvivlsomt, men forarbejderne bliver altså gjort, så udvidelsen kan blive til virkelighed, om ikke før så efter krigen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. november 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar