1943 – Sabotage kan få de alvorligste følger

En udtalelse fra Rigsdagens Samarbejdsudvalg

Rigsdagens Samarbejdsudvalg har udsendt følgende:

Offentligheden har i disse dage fået meddelelse om en lang række alvorlige sabotagehandlinger, der i alle egne af landet har været rettet dels mod dansk, dels imod den tyske værnemagts ejendom. Disse handlinger, der forstyrrer ro og orden i strid med Kongens budskab af 9. april, og som strider mod dansk lov betegner en meget farlig udvikling, der kan drage de alvorligste følger efter sig. Danske menneskeliv sættes derved i fare. Dansk produktion tilføjes en skade, som både nu og i fremtiden vil sætte sine spor i arbejdsløshed. Fortsættes disse sabotagehandlinger, og lykkes det ikke for de danske myndigheder at bringe de lovstridige handlinger til standsning, kan alt, hvad vi i disse år har fastholdt og bevaret, komme i den alvorligste fare.

Den danske retshåndhævelse må bevares

Det har været et uvurderligt gode, at det i det store og hele er lykkedes at bevare retshåndhævelsen som et dansk anliggende. En fortsættelse heraf er af den mest fundamentale betydning for os alle. Det må derfor være en pligt for alle at bidrage til, at dette kan ske. Rigsdagens Samarbejdsudvalg retter en indtrængende appel til den danske befolkning om at forstå situationens dybe alvor og at yde danske rets- og politimyndigheder al fornøden støtte i arbejdet med den krævende opgave, der påhviler dem som en embedspligt, og af hvis løsning så meget afhænger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar