1943 – Tyskerne er fredløse i dagens Danmark

og de vil være det indtil det øjeblik, den sidste soldat har forladt den danske jord

Det er yderst beklageligt, hvis sagesløse danske borgere kommer til skade under partisanernes kamp mod undertrykkerne, men nu véd enhver, at det er livsfarligt, at være i stue med tyskerne, og kan rette sig derefter. De organer, der før den 29. august arbejdede forrest i kampen mod undertrykkerne, står nu sammen i en enhedsfront. Der er blevet dannet et Danmarks Frihedsråd af repræsentanter for de danske bevægelser, der i fællesskab og i overensstemmelse med folkets ønsker aktivet vil bekæmpe den tyske besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt land.

Rådets medlemmer har afgivet højtideligt løft om i arbejdet for Danmarks frihed at sætte dette mål over ethvert partihensyn og enhver særinteresse, og Rådet arbejder for de demokratiske idéer og vil bekæmpe ikke alene de ydre fjender, men også de danske nazister, overløber og kapitulanter.

Således er altså situationen i dagens Danmark. Folket står samlet i kampen mod tyskerne, og der kæmpes dag og nat – mere intensivt end nogensinde før – og det fortæller den frie verden, at vi er lykkelige og stolte over, at dannebrog er kommet til top ved siden af de øvrige fra de allierede nationer. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad, De Frie Danske, 31. oktober 1943, nr. 1, 3. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar