1939 – Bestyrelsesmøde for Harte Sygekasse

Der afholdtes i dag bestyrelsesmøde for Harte Sogns Sygekasse, i Harte Forsamlingshus.

Fra foreningens forhandlingsprotokol kan læses følgende referat:

Den 24. oktober afholdtes bestyrelsesmøde i Harte Forsamlingshus. Indbetaling af penge for sygesedlerne og afkontrolæring af lægeregningerne.

Det vedtoges at yde det lovmæssige tilskud til indlæg til gårdejer Brødsgaards døtre, Marie og Maren, samt Ellen Geerthsen, Stallerupgaard.

Da opkræveren, cementstøber Svend Larsen, på grund af svigtende helbred ønsker sig fritaget for hvervet, enedes man om at annoncere opkræverstillingen i alle frie blade.

Kilde: Harte Sogn Sygekasse, forhandlingsprotokol 1898-1941, opbevares på Kolding Stadsarkiv

Skriv et svar