1943 – To bombeeksplosioner på Storebæltsfærgen

Tre dræbte og 25 sårede, alle danskere – færgen brændte op udenfor Korsør. Færgefarten indstillet i dag

I eftermiddags ved 14.30-tiden, da Storebæltsfærgens SJÆLLAND var på vej med rejsende fra Nyborg til Korsør, skete der ca. 20 minutters sejlads fra Korsør en voldsom eksplosion i agterskibet. Man formoder at en tidsindstillet bombe har været anbragt under vogndækket. Ved eksplosionen slog flammerne højt op, og en halv snes personer, alle danske, blev mere eller mindre alvorligt forbrændt. Gennem radioen blev der givet meddelelse til Korsør om at have redningsmateriel parat, og ved færgens ankomst var der mødt ambulancer og brandvæsen. De sårede blev bragt til Korsør Sygehus, og brandvæsenet gik i gang med at bekæmpe ilden, der efterhånden havde fået godt fat. Der blev tilkaldt brandvæsen fra Slagelse og Skælskør. Kl. 15.45 skete der en ny eksplosion ombord på færgen. Tre mand af redningsmandskabet blev dræbt, to Falck-folk og en brandmand og 12-15 personer blev kvæstet. Ilden rasede over hele færgen og fængrede bl.a. i olietanken. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. november 1943.

1943 – To engelske flyvere skudt ned i aftes

Den ene maskine styrtede ned ved Esbjerg, den anden i Storebælt

I går ved 21.30-tiden trådte antiluftskytset ved Esbjerg i funktion, og kort efter så man en engelsk flyvemaskine styrte brændende til jorden. Da maskinen styrtede ned, eksploderede dens benzinbeholder, og i løbet af kort tid var det hele kun forkullede rester. Besætningen formodes omkommen.

Korsør havde i aftes luftalarm, og antiluftskytset trådte i funktion. En flyvemaskine blev ramt over Storebælt og faldt brændende i vandet. Til besætningens skæbne kendes intet.

Kilde: Kolding Folkeblad, 15. september 1943.

1942 – Luft-alarm og skydning i en række byer i nat

Engelsk bombeflyver styrtet brændende i Storebælt efter beskydning fra Korsør. Ingen bomber på dansk område

Natten mellem fredag og lørdag har et større antal engelske flyvemaskiner overfløjet dansk territorium. I en række byer blev der givet luftalarm, og antiluftskytset trådte i virksomhed. I nærheden af Korsør har tysk antiluftskyts beskudt en engelsk bombemaskine. Maskinen styrtede brændende i vandet. 5 mand af besætningen druknede, en engelsk officer blev reddet og taget i forvaring. Så vidt vides er der ikke faldet nogen bombe på dansk område.

Mange maskiner over Skåne og Øresund. Det svenske luftskyts i virksomhed flere steder

Natten til i dag og tidligt i morges har store engelske luftstyrker overfløjet svensk territorium, meddeles det officielt. Det svenske antiluftskyts trådte flere steder i aktivitet. Der blev ikke blæst luftalarm, men i Helsingborg var skydningen så voldsom, at store dele af befolkningen af sig selv søgte beskyttelsesrummene. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. september 1942.

1940 – Tiltale mod Frits Clausens Folketingsmand

Folketingets Udvalg for forretningsordenen har den 18. juli 1940 indtillet til folketinget, at rigsadvokatens anmodning om samtykke til, at der rejses tiltale mod folketingsmand veksellererfuldmægtig Henriksen, imødekommes.

Henriksen havde udsendt et hæfte eller pjece, med grove fornærmelser mod en række embedsmænd.

Derudover meddeler pressen den 19. juli 1940, at der er fundet nye spor i drabssagen fra Korsør, dog ønsker politiet “at bevare tavshed, til der er større klarhed“.

Kilder:
Tiltalte mod Frits Clausen-Folketingsmand, Kolding Socialdemokrat, 19. juli 1940
Mordagen, Kolding Socialdemokrat, 19. juli 1940

1940 – Drab ved Korsør

Den 36årig herregårdsgartner Jens Einar Hansen, der arbejdede på godset Kruusesminde, blev natten til den 13. juli 1940 myrdes med knivstik i Korsør. Drabsmanden mistænkes af politiet for at være en indbrudstyv, der angiveligt skulle have opholdt sig på egnen i nogen tid, da der var sket flere indbrud i den forgående tid.

Drabet skete ved at en fremmed mand trængte ind i soveværelset til gartnerparret, hvor hustruen til gartneren, blev såret, da hun forsøgte at forsvare hendes mand.

Den myrdede gartner Jens Einar Hansen var født den 2. april 1904. Huset, hvor mordet foregik, ligger for enden af en skov, og har facade ud mod vejen, gartnerparret har boet her siden 1935. Udover gartnerparret boede også den 25årige Ellen Sofie Hansen og en 16årig plejedatter i huset.

Kilder: Herregaardsgartner ved Korsør blev i nat myrdet ved knivstik, forsiden, Kolding Socialdemokrat, 13. juli 1940