1944 – London evakueres nu på grund af raket-bomberne

London ligger næsten uden afbrydelse under overordentlig svær ild

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag: London og dens ydre distrikter ligger fremdeles næsten uden afbrydelse under overordentlig svær forstyrelsesild.

Internationale Information meddeler fra Stockholm:

Efter hvad der meddeles her, har virkningen af de nye tyske sprænglegemer som er sat ind mod London og Sydengland, tvungen den engelske regering til ufortøvet at give ordre til evakuering af London, da ordre til evakuering af London, da hverken luftbeskyttelsesrum eller de underjordiske banegårde holder stand mod eksplosionernes voldsomhed. Befolkningens flugt fra millionbyen ud på landet har allerede startet et omfang, som overgår evakueringen i 1941. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. juni 1944.

1944 – Professor Niels Bohrs ankomst til Moskva

Efter hvad ‘De Frie Danske’ erfarer, er Danmarks berømte søn, professor Niels Bohr, fornylig ankommet til Moskva.
Vor verdensberømte landsmand måtte i oktober-dagene flygte fra sit fædreland og efter et kortere ophold i Sverige, gik rejsen videre til London. Rejsen til Moskva skal professor Niels Bohr have foretaget i en kurermaskine og man gætter næppe forkert når man sætter Niels Bohrs rejse til Rusland i forbindelse med nye videnskabelige opdagelser af krigsvigtig karakter.

Kilde: Det illegale blad ‘De Frie Danske’, maj 1944, nr. 8, 3. årg.

1944 – Londons centrum er hårdt ramt

Rådhuset i ruiner, Londons Bank og hovedposthuset næsten ødelagt, Tower ramt.

Berlin, RB.

Der har atter natten til fredag været et storangreb mod London af tyske bombemaskiner. Der blev påny nedkastet store mængder brand- og sprængbomber i mange dele af den engelske hovedstad, og den anrettede skade er betydelig. Det oplyses bl.a. at særlig Greenwich-distriktet er hårdt medtaget. Woolwich Marine-arsenalet er blevet ramt af talrige brand- og sprængbomber, og det samme er tilfældet med Chatham-arsenalet og havnen, hvor der er mange rygende brandarner. I centrum er Londons Bank og hovedposthuset næsten fuldstændig ødelagt. Tower har lidt meget. Rådhuset ligger i ruiner.

6.000 tons bomber på en uge. 12.000 ejendomme ødelagte, 60.000 beskadiget.

Angrebet var det sjette i de sidste fem nætter og var et af de mest koncentrerede, som nogensinde er rettet mod den britiske hovedstad. Den stadige fortsættelse af de tyske luftangreb mod London betegnes i Berlin som selvfølgelig, da den nye fase i slaget om den britiske hovedstad åbenbart udgør en del af den systematiske kamp mod England. Ved de to angreb i januar nedkastedes der over 1.000 tons spræng- og brandbomber over London. I februar måned skete der, særlig i indeværende uge, en væsentlig forøgelse af angrebene, således at London, idet også forstyrrelsesangrebene må tages i betragtning, i de sidste 7 nætter ikke har fået ro. Når angrebet natten til fredag medregnes, har det tyske luftvåben i løbet af en uge nedkastet 6.000 tons spræng- og brandbomber over målområderne i den britiske hovedstad. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1944.

1944 – Nyt stort luftangreb på London natten til lørdag

Er det indledning til den bebudede gengældelse?

Førerhovedkvarteret, lørdag (RB)

Værnemagtens overkommando meddeler:

Luftvåbnet foretog i nat med store styrker påny et hårdt angreb på London. Ved massenedkastning af spræng- og brandbomber blev der fremkaldt udstrakte brande og ødelæggelser i byområdet.

Forspillet til slaget om London?

Berlin, lørdag (RB)

I forbindelse med det nye tyske luftangreb på den engelske hovedstad tager man i autoritative kredse i Rigshovedstaden ikke stilling til spørgesmålet om, hvorvidt også dette nye angreb er en, om end meget effektiv, enkeltaktion eller forspillet til det kommende slag om London.

Angrebet varede en time

Stockholm, lørdag (RB)

Reuters Bureau har ifølge DNB udsendt følgende meddelelse om det tyske luftangreb på den engelske hovedstad: I de tidligre morgentimer i dag, lørdag, foretog tyskerne det mest energiske luftangreb siden de store angreb i 1940-41 for at stikke London i brand. De nedkastede en stor mængde spræng- og brandbomber, efter at de var trængt igennem det frygtelige forsvarsildbælte omkring byen. Alarmen varede lidt over en time, og på et givent tidspunkt opstod der brande i alle retninger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. februar 1944.,

1944 – Storangreb på London

Flere hundrede tyske bombemaskiner sat ind i angrebet

Berlin, RB. Internationale Information meddeler:

Natten til 4. februar og i de tidlige morgentimer i går angreb flere hundrede tyske bombemaskiner London og mål i Sydøstengland.

Under begge angreb satte det britiske forsvar alle midler ind. Ballonspærringer, udstrakte, tætte ildbælter fra luftværnsbatterier og mange natjagere søgte at trænge de tyske bombemaskinestyrker bort fra deres mål. Intensiviteten af det britiske luftforsvar skyldes utvivlsom de ødelæggende storangreb den 25. og 29. januar. Ved behændig angrebstaktik, lykkedes det de tyske flyvestyrker at nå de udpegede mål også denne gang. De nedkastede tusinder af brand- og sprængbomber, der anrettede stor skade. Da de tyske maskiner fløj bort, lå der over hele angrebsområdet en tæt røgsky, der blev oplyst af ildskæret fra de brændende kvarterer. Fra de to angreb er 14 maskiner ikke vendt tilbage til deres støttepunkter. Dette tab må anses for ringe i betragtning af det antal maskiner, der var sat ind. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. februar 1944

1943 – Luftkrigen: Nyt angreb på London i morges

Tredje nat i træk

London via Lissabon, INT. Søndag

Atter i dag havde Stor-Londons luftværnsområde luftalarm, meddeler Reuter. Der foreligger endnu ungen nærmere enkeltheder om det tyske angreb, som denne gang fandt sted i morgentimerne. Det er tredje nat i træk, Londonerne har været i kælderen.

Bombeangrebene på London.

Berlin, RB

Internationale Information meddeler: Natten til den 20. december og i de tidlige morgentimer mandag angreb tyske bombemaskiner i god sigtbarhed militære og krigsøkonomisk vigtige mål i Londons byområde med bomber af svær kaliber. Selvom briterne benyttede alle deres forsvarsmidler for at sikre angrebsmålene ved en stærk luftskyts- og ballonafspærring og indsatte talrige natjagere, opnåedes der et fuldstændigt resultat ved de tyske bombemaskiners angreb. Målene blev bombarderet med stor virkning, og der iagttoges talrige brande og udstrakte ødelæggelser. Bortset fra en enkelt maskine vendte alle de indsatte tyske bombeafdelinger fuldtalligt tilbage til deres indsatshavne.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. december 1943.

1943 – En tredje front i Vesteuropa?

Ikke sikkert, at det italienske fastland bliver næste krigsskueplads

I anledning af det fornyede russiske krav om en virkelig anden front på det europæiske fastland, erklærede chefen for det amerikaske krigsinformationsbureau, Elmer Davis, om operationerne i Middelhavsrummet, at de er at betragte som den anden front. Davis fremsatte denne erklæring i anledning af en artikel i det officielle sovjetrussiske organ ‘Pravda’, der ikke ønsker at betragte kampene på Sicilien som “anden-fronts operationer”.

Davis udtalte imidlertid videre, at der i løbet af kortere eller længere tid kan regnes med oprettelsen af den tredje front i Vesteuropa. De tilstedeværende journalister ønskede nærmere oplysninger om tid og sted for denne nye fronts oprettelse, men Davis nægtede kategorisk at udtale sig mere detaljeret.

Invasion i Frankrig?

Politiske kredse i London beskæftiger sig nu stærkt med gisninger om, hvor det næste store sammenstød mellem de allierede og tyskerne skal finde sted. Man anser i London, Sicilien-fasen for snart at være afsluttet. Spørgsmålet om, hvorvidt det italienske fastland skal blive skueplads for nye forbitrede kampe, synes ikke for de nævnte politiske iagttagere at være besvaret med et 100 pct.’s ubetinget ja. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. august 1943.