1940 – Dansk spionkomplot dømt

Fem skyldige, hvoraf hovedmændene fik 8 og 3 mdr.s fængsel
Ved en af Københavns Byret tirsdag afsagt dom er to danske statsborgere, Emil Robert Madsen og Oluf Valdemar Therkildsen Nielsen, for spionage idømt fængsel i henholdsvis 8 og 3 måneder. Samtidig blev 3 andre statsborgere for forsøg på spionage idømt fængsel, de to i hver 60 dage, den tredje i 80 dage. De dømte havde af en repræsentant for en fremmed stats efterretningsvæsen modtaget penge for at rejse til en ande fremmed stat for der at indsamle oplysninger.

Kilde: Fredericia Social-Demokrat, 27. marts 1940

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar