1941 – Rutedamperen til Kolding reddede to skibbrudne i nat

Kaptajnen og bedstemanden fra en svensk skonnert, der sank ved samsø. Letmatrosen omkom, skønt man troede ham bjerget.

D.F.D.S.’s rutedamper LIMFJORDEN, der for tiden sejler på ruten Kolding-København, redede i nat ved 4-5 tiden ved sydvestspidsen af Samsø to skibbrudne svenske sømænd, kaptajn Johansson fra skonnerten BRITA, hjemmehørende i Skagerhamn, og hans bedstemand. Fra LIMFJORDEN bemærkede man nødblus og signaler fra den nødstedte skonnert, og kaptajnen gav straks ordre til at sejle op på siden af skonnerten. Første gang mislykkedes manøvren dog på grund af hårde storm og den høje sø, men LIMFJORDEN vendte og prøvede igen. Da damperen nåede hen til stedet, hvor skonnerten imidlertid forsvundet, men i månelyset kunne man se to mand, der klyngede sig til nogle redningsbøjer. Det lykkedes heldigvis at få skibet manøvreret så tæt hen til dem, at de kunne bjærges. Der blev smidt redningsmateriel ud, og på LIMFJORDEN kom de to udmattede og forkomne sømænd under den bedste pleje. Skibet blev liggende et par timer på stedet, men det lykkedes ikke at finde den tredje mand fra skonnerten, og han må betragtes som omkommet. Det var letmatros Ivar, og han blev anbragt i en af LIMFJORDENS redningskranse af sine fæller, men gled i sidste øjeblik ud og forsvandt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. november 1941.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar