1942 – Appel til elektricitetsforbrugernes samfundssind

Forbuddet mod brug af kraftstrøm fra kl. 16-18 træder i kraft den 9. december

I går omtalte ‘Jydske Tidende’, at man inden for bestyrelsen af Sønderjyllands Højspændingsværk havde planer om at udstede forbud mod brug af kraftstrøm fra kl. 16 til 18 på grund af den stadig stigende belastning og de dårlige brændselsforhold. Nu er disse planer blevet til virkelighed. På et møde i går på Sønderjyllands Højspændingsværk, hvori deltog repræsentanter for samtlige landselskaber og købstæderne vedtog man at lade dette forbud træde i kraft fra den 9. december.

Årsagen og følgerne

Direktør Jes Christiansen gjorde i en samtale med ‘Jydske Tidende’ nærmere rede for årsagen og de følger, forbuddet vil få: “Vi kan præstere 58.000 kWt., men i fredages var vi nået op på 63.000 kWt., og vi var derfor nødsaget til at afbryde en strækning af vort forsyningsområde. Belastningen stiger stadig voldsomt, og da vore henvendelser for nogen tid siden til forbrugerne ikke har frygtet, har vi nu set os nødsaget til at gå hårdere til værks. Brændslet bliver dårligere, og skal vi kunne klare det daglige behov nogenlunde, må forbrugerne hjælpe os. Det kan jo ikke gå, at vi lukker af for flere strækninger af vort forsyningsområde, men det var vi altså blevet nødt til, hvis ikke vi vedtog at lade juli-ordningen træde i kraft for landbrugets vedkommende.

En lempelse for håndværk og industri

Sommertidens ophør – det vil nærmere betegnet for vort vedkommende betyde månederne december, januar og februar – har imidlertid bevirket, at den ordning, der var tilrettelagt for håndværk og industri, ikke mere kan bruges, da den vil betyde en alt for stor belastning for os i lystiden. Man har derfor vedtaget at indføre en betydelig lempelser for håndværk og industri, således at de ikke skal inddeles i to gold til forbrug henholdsvis formiddag og eftermiddag, men således at kraftforbruget forbydes i den tid, vi har det stærkeste lysforbrug, og det er i øjeblikket fra kl. 16 til 18. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis (Jydske Tidende), 6. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar