1942 – Det nye sabotagepoliti

De nærmere regler ventes straks efter nytår

Inden for Justitsministeriet og politiet har man nu fuldført forberedelserne til oprettelse af det særlige sabotage- og brandværnspoliti, som efter den nye lov om industrivirksomheders beskyttelse skal oprettes af alle større virksomheder. Umiddelbart efter nytår kan den justitsministerielle bekendtgørelse om en række nærmere enkeltheder ventes. Efter det foreløbige skøn vil der i første omgang, oplyser ‘Social-Demokraten’, blive tale om en samlet styrke på mindst 15.000 mand, hvoraf halvdelen falder på København. De nye korps, der ikke kræves uniformeret, skal have en nødtørftig politimæssige uddannelse. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 24. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar