1942 – Rommel har trukket sig tilbage fra El Agheila

Aksens nye modstandslinje vente at blive ved Misurata: 300 km. vest for El Agheila og 100 km. øst for Tripoli

Med største forsigtighed fortsætter general Montgomery sin offensiv uden modstander, hedder det i korrespondanceberetninger fra den 8. armés hovedkvarter i Kairo. Efter de foreliggende meddelelser at dømmer står general Montgomerys hovedstyrker ved kystvejen, der går langs bunden af den store cyrte. Disse tropper har sent i går passeret Marsa el Brega, hvor de østlige fæstningsværker i El Agheila-stillingen har været beliggende. Det oplystes, at alt ødelagt i de betonstillinger, hvor Rommels fremskudte afdelinger lå, indtil de for et par dage siden i al hemmelighed rømmede denne linje og tak sig tilbage.

Forsøger Rommel en omrigning?

Hvor Rommels hovestyrke befinder sig, oplyses endnu ikke fra officiel side. Korrespondentberetninger er indbyrdes meget modstridende. Mens nogle vil vide, at Rommel står parat til at opfange Montgomerys fremstød umiddelbart vest for El Agheila, giver andre udtryk for den opfattelse, at de tysk-italienske styrker har trukket sig syd i retning af Marada, hvor de planlægger en omgående bevægelse mod de allierede tropper. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. december 1942.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar