1943 – Reparationsarbejder i Kolding for 275.000 kroner

Byen tildeles 69.200 kr. i henhold til den nye reparationslov

I går bekendtgjordes bestemmelserne om afhentning af ansøgningerne om tilskud i henhold til den nye reparationslov for byerne, og allerede i går afhentedes en del ansøgningsskemaer, og i dag har der gået en stadig strøm til Boligkontoret i Kolding. Skemaerne skal afleveres i udfyldt stand inden udgangen af februar måned, hvis man ønsker at komme i betragtning.

Der ydes denne gang som bekendt 25 pct. i tilskud og ingen lån. For tilskud over 200 kr. gælder den regel, at tilskuddet ikke må overstige 1 pct. af ejendomsskylden eller 10 pct. af den årlige leje. Lejerne kan som bekendt også få den i beløbene. Boliginspektør J. Jensen udtaler, at der kun ydes tilskud til rene reparationsarbejder, hvor det drejer sig om at sætte boliger eller udhuse i den stand, som de tidligere har haft, og med hensyn til anvendelse af materialer gælder en række bestemmelser. Således kan der ikke fås tilskud til arbejder, hvortil skal anvendes rør og støbejern, og af for anvendelsen af træ må den ikke overstige en fast procentsats af arbejdslønne. På bagsiden af skemaerne findes i øvrigt en udførlig oversigt over lovens bestemmelser. Arbejderne skal være fuldført inden udgangen af maj måned, da den jo nærmest er vedtaget for at komme forårsarbejdsløsheden til livs. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 9. februar 1943.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar