1943 – Tysk landgang på Spitsbergen

Angreb på militære anlæg og forråd

Berlin, RB.

Tyske søstridskræfter og indskibede del af et grenadérregiment angreb den 8. september fjendens støttepunkter på Spitsbergen.

Målet for aktionen var ødelæggelse af de af luftvåbnet konstaterede omfangsrige militære anlæg og de store forråd af ammunition og brændstof, samt radio- og vejrmeldingsstationen, som er af særlig betydning for de fjendtlige sø- og luftstridskræfters operationer i det nordlige ishav. Ydermere skulle de under anlæg værende kulminer, havnene og andre krigsvigtige anlæg, som udgør en væsentlig del af støttepunkterne, gøres ubrugelige.

Trods det kraftige artilleriforsvar og den militære besætnings voldsomme modstand lykkedes det ved samvirken mellem søstridskræfterne og de landsatte grenadérer fuldstændig at løse opgaven. Fjendens støttepunkter blev kraftigt ødelagt og fjenden led følelige tab. Ydermere blev der taget et stort antal fanger. Vore egne tab ombord og i land var små. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 10. september 1943

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar