1944 – Blodige kampe på den russiske nordfront

Tysk frontforkortning, intet russisk gennembrud

Berlin, lørdag STB.

De i Østfrontens nordlige afsnit indledede russiske stor-angreb ved Ilmen-søen samt ved Leningrad og Oranienbaum har, understreger man til morgen i militære kredse i Berlin, endnu ikke til trods for de fra tysk side foretagne frontkorekturer ført ti det tilsigtede gennembrud af de tyske linjer. Om situationen på Leningrad-Oranienbaum-fronten efter de sidste dages frontkorrekturer udtales, at de russiske angreb mod de nyoprettede tyske stillinger sydvest for Leningrad og nordvest for Ilmen-søen hidtil har kunnet afvises, og at de russiske stormkolonner har måttet betale deres gennembrudsforsøg med “strømme af blod”.

I forbindelse med den i det nordligste afsnit foretagne tyske frontforkortning, hvorved russerne er blevet sat i stand til at etablere forbindelsen mellem deres styrker ved Leningrad og Orainenbaum, understreger tyske militære kommentatorer, at rømningen af kyststrækningen langs den finske bugt øst for Oranienbaum på ingen måde har hidført en afgørende ændring i situationen på Nordfronten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. januar 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar