1940 – Chefen for Søgaards-styrken om 8-9. april

I december udkommer på Dansk-Nordisk Forlag i tilslutning til det allerede udkomne hæfte, Bahnsen og Løvgreens ‘9. april. Kampene ved Bjergskov og Bredevad’, en af myndighederne godkendt beretning af oberstløjtnant S. E. Claussen; ‘Begivenhederne i Sønderjylland 8-9. april’. Oberstløjtnanten førte kommandoen over den samlede styrke på Søgaard, nemlig 4. Bataillon og afværgekompagniet, hele den styrke, der kom i kamp ved grænsen.

Kilde: Nationaltidende, 24. november 1940.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar