1942 – Kolding mangler: en folkebørnehave

På det møde, der for nylig holdtes i Odense i Det forebyggende Børneværn, blev det udtalt, at indtil 30 pct. af børnene i børnehaverne var underernærede. Det ligger nær af spørge, om det også er tilfældet i Kolding, men spørgsmålet lader sig af gode grunde ikke besvare her. For det første har Kolding overhovedet ikke en sådan folkebørnehave som de, der var var tale om på mødet, men kun et asyl. Og for det andet er børnene på dette asyl ikke underkastet lægetilsyn. Men spørgsmålet har alligevel interesse for Kolding, og dets mangelfulde besvarelse viser, at Kolding endnu er tilbage, hvad den forebyggende børneforsorg angår. […]

Stor efterspørgsel på børnehavepladser

Kolding mangler en folkebørnehave. Der findes som nævnt i byen et asyl, der er en privat, velgørende institution, og desuden er der en privat børnehave. Begge disse institutioner har deres store berettigelse, men de er ikke tilstrækkelige for en by af Koldings størrelse. Lad os lige påvise hvorfor.

Frk. Maria Mikkelsens Børnehave i Markdanersgade er en ganske privat virksomhed. Den er ikke større, end at børnene kan beskæftiges under frie og hjemlige forhold, og da frk. Mikkelsen og hendes hjælpere i høj grad forstår at tage børn, befinder de små sig glimrende der, og forældrene er glade for at vide børnene under betryggende omsorg er åben. Selve børnehavens størrelse begrænser antallet af børn, der kan optages, men frk. Mikkelsen erklærer selv, at interessen blandt forældrene er meget stor, og det kniber med at få alle dem ind, som man gerne ville have. En folkebørnehave skulle nødigt kunne genere denne udmærkede virksomhed, der er oprettet på privat initiativ […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. september 1942

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar