1943 – Faldskærmsjægernes hjælpere dømt

Den 18. januar blev der ved byretten afsagt dom over en række personer, der på forskellig vis havde assisteret danskere, der fra England var kommet hertil som faldskærmsjægere. Disse faldskærmsjægere er:

 • Poul Hermann Johannes Johannesen, tog gift ved anholdelsen i Vinkelager.
 • Max Johannes Mikkelsen, anholdt ved Høje Skodsborg og trods politiets løfte udleveret forleden til tyskerne og sendt til Tyskland, hvor han idømtes dødsstraf, men efter kraftig dansk protest blev benådet med livsvarigt tugthus.
 • Kjeld Mogens Aage Hammer, nu vendt tilbage til England sammen med Borch Johansen.
 • Christian Michael Rottbøll, myrdet af kriminalassistent Øst og hans kollega i øresundsgade og
  Knud Erik Pedersen.

Da pressen har fået forbud mod omtale af denne sag, offentliggør vi nedenfor de anklagedes navne og straf samt de gerninger, de er dømt for:

 • Stud.jur. Erik Christian Windslow Olsen, f. 2/9-19, 1 år og 3 mdr. for fra 29/12-41 til sin anholdelse den 14/9 på forskellig måde at have hjulpet Hammer, bl.a. ved at skaffe husly hos sigtede Eegholm i begyndelsen af januar 1942.
 • Stud.jur. Erik And. Vilh. Møller Eegholm, f. 9/3-20. 2 år for i begyndelsen af januar 42 i 3-4 døgn på sin bopæl i Andreas Bjørnsgade 21 at have huset Hammer.
 • Bent Kongslev Paludan Müller, f. 21/5-18. 3 år for fra engang i februar 42 til sin anholdelse d. 14/9 at have hjulpet Hammer bl.a. ved fra 1/9-14/9 at have huset denne på sin bopæl, Frederiksborgvej 12B og ved i juli samme sted at have huset Johannesen.
 • Stud.jur. Kai Axel Conradsen, f. 5/12-19. 3 år for 3-4 gange i juni eller juli at have tilladt Hammer og Johannesen at benytte deres radiosender på sit værelse, Snoggardsvej 15, Vangede.
 • Læge Esther Amundsen, f. 11/2-06. 1 år og 6 mdr. for i midten af maj at have skaffet Rottbøll logi hos broder, arrestanten Johs. Amundsen og i midt i august at have skaffet nævnte Rottbøll logi hos sin fætter, Johan Balslev.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 2. februar 1943, nr. 4, 2. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar