1944 – Brand på Fællesforeningens fabrikker i Kolding i morges

Kaffesurrogat-fabrikkens tørreri fuldstændig brændt. Skaden anslås til en kvart million kroner.

En heftig brand har i morges hærget Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, hvis store tørreri, hvor råvarerne til fremstillingen af kaffeerstatning tørres, er blevet fuldstændig ødelagt. Så vidt man i morges under branden kunne bedømme situationen, anslås skaden til en kvart million kroner, men det menes dog ikke, at branden vil volde noget større afbræk i fabrikationen af kaffeerstatning, og der bliver næppe heller tale om nogen standsning i leveranceren af erstatningskaffen.

Sæsonen var afsluttet

Tørreriet, der er opført i 1940 alene med henblik på fremstillingen af erstatningskaffe, en fabrikation, som man også agtede at fortsætte efter krigen, var opført af træ ovenpå bygningen, hvor man i normale tider behandlede kaffen, og var bygget af firmaets egne teknikere og beklædt med skiferplader. For et par dage siden havde man standset tørringen for i år, idet alle råvarerne var behandlet, og lokalerne var for størstedelen tomme. Det er således et særdeles heldigt tidspunkt, branden kom på, idet der normalt går et halvt år, inden man igen begynder på tørringen af råvarer.

Branden blev opdaget kl. ca. 7.45 fra maskinværkstedet, men allerede på dette tidspunkt slog de klare flammer op fra taget. Man tilkalde omgående Kolding Brandvæsen, samtidig med at Fællesforeningens eget fabriksluftværn trådte i virksomhed. Dette korps har fået en yderst omfattende og grundig uddannelse, og det kom virksomheden til gode, idet det var dette korps, der kom til at yde den største indsats under branden, og som løste sin opgave på en aldeles fortræffelig måde. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. april 1944.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar