1940 – Bekendtgørelse fra politiet

I henhold til indenrigsministeriets skrivelse af 20. juni d.A. er afbrænding af bål d. 23. juni 1940 forbudt såvel før som efter mørkelægningen.

Forældre vil blive draget til ansvar for deres børns eventuelle overtrædelse af nærværende forbud.

Politimesteren i Kolding m.v.,
den 21. juni 1940
Thalbitzer

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 22. juni 1940

Skriv et svar