1943 – Danske statsborgere dømmes ved tysk krigsret

Ritzaus Bureau “erfarede” fornylig fra “pålidelig kilde”, at to danske statsborgere var idømt henholdsvis 10 og 5 års tugthus for at have opfordret værnemagten til sabotage. Vi kan oplyse, at de dømte er to Fredericia-borgere, nemlig den 48-årige arbejdsmand Johannes Kolling og den 35-årige Former Christian Olsen.
I meddelelsen lod man samtidig skinne igennem, at dødsdom i fremtiden ikke var udelukket, at da regeringen ikke har taget afstand herfra må vi formode, at den er indforstået hermed. Hvor oprørende det end er, kommer det i og for sig ikke overraskende. Regeringen Scavenius har påtaget sig at befordre den tyske udvikling her i landet, og nazisme kan ikke trives uden mord.

Vi omtaler andet steds i bladet, hvorledes lov og ret bogstavelig talt er ophævet her i landet i dag. Tyske Gestapofolk arresterer med eller uden danske politifolks viden eller assistance danske statsborgere og hensætter dem i tysk arrest, uden grundlovsforhør til konstatering af deres forbrydelse, uden anklageskrift, uden forsvarer – kort sagt uden iagttagelse af de simpleste former for retspleje i et civiliseret samfund. Hvad man før ville have erklæret for utænkeligt sker faktisk i dag: mennesker forsynder i Danmark. De hensættes i tysk fængsel og dermed afsondret fra omverdenen, selv fra deres nærmeste familie. Hvad de anklages for oplyse ikke. Hvorledes de behandles kan man kun gisne sig til ud fra sit kendskab til nazismens almindelige metoder. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, Januar 1943, nr. 9, 1. årgang.

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar