1943 – Danske vælgere!

Dr. Best har i sin for tiden fremherskende kattevenlighed nådigst givet Danmark tilladelse til at afholde folketingsvalg den 23. marts.

De danske nazistiske landsforrædere har til det sidste søgt at forhindre dette valg, vel vidende at et folketingsvalg ikke vil blive et valg for eller imod regeringen Scavenius, som udelukkende sidder på taburetterne i kraft af et tysk krav og imod det danske folks ønske, men et valg for eller imod nazismen!

Derfor frygter landsforræderpartiet et valg nu. Det er fuldstændig klar over, at det danske folk vil benytte valget den 23. marts til på en klar og utvetydig måde at demonstrere over for verden, at Danmark fuldt og helt bekender sig til demokratiet, at det bekæmpet og foragter nazismen i alle dens forskellige afskygninger, og at de tyske lejesvende i Danmark kun er en ubetydelig brøkdel af den danske befolkning.

Derfor vil den 23. marts blive en dato af største vigtighed i Danmarks historie, og derfor siger DE FRIE DANSKE til alle patriotiske vælgere i vort fædreland:

FREM TIL KAMP MOD DE DANSKE NAZISTER! NU ER LEJLIGHEDEN DER! BENYT STEMMESEDLKEN DEN 23. MARTS OG STEM DE DANSKE LANDSFORRÆDERE UD AF RIGSDAGEN!

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, marts 1943 (ekstranummer).

Jacob Krause

Cand.mag. i Historie fra Aarhus Universitet, 2016. Arkivar ved Kolding Stadsarkiv siden 2017.

Skriv et svar